חדשות

יעילות חיסון PPSV23 במבוברים וקשישים שאושפזו עם CAP (מתוך PLoS One)

15/02/2017

נעה גנזבורג BSc

דלקת ריאות פנאומקוקלית היא גורם תמותה ותחלואה משמעותי במבוגרים, אך הסיבות האטילוגיות להופעה של דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (CAP) לא מתגלות ברב המאושפזים. מטרת המחקר היתה להעריך את ההשפעה של החיסון הפנאומוקוקלי הפוליסכרידי (PPSV23) במניעה של CAP בעת האשפוז, והורדת הסיכון לכניסה למחלקה לטיפול נמרץ (ICU) ולתמותה בעת האשפוז במבוגרים בני 65 ומעלה. נראה כי כי החיסון PPSV23 מביא לירידה מתונה בסיכון לאשפוז בשל CAP ולמניעה של תמותה או אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ במבוגרים שאושפזו עם אבחנה של CAP.

החוקרים ערכו מחקר מקרה-ביקורת רב מרכזי בעשרים בתי חולים בספרד במהלך 2013-2014 ו-2014-2015. הם בחרו מטופלים בני 65 ומעלה שאושפזו עם אבחנה של דלקת ריאות, כמו גם מקרי ביקורת שהותאמו לפי גיל, מין וזמן האשפוז.

ניתוח רב משתנים נערך באמצעות רגרסיה לוגסטית מותנית כדי להעריך את היעילות של החיסון, וכן כדי להעריך את הירידה לסיכון לתמותה או לתחלואה חמורה.

 1895 מקרים ו-1895 מקרי ביקורת נכנסו להערכה שערכו החוקרים. 13.7% מהמקרים ו-14.4% מנבדקי הביקורת קיבלו PPSV23 בחמש השנים שקדמו למחקר. היעילות של החיסון במניעה של CAP בעת האשפוז היתה 15.2% (95% CI -3.1-30.3). היעילות של החיסון במניעה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ או של תמותה הייתה 28.1% (95% CI -14.3-56.9) בכלל המטופלים, 30.9% (95% CI -32.2-67.4) במטופלים האימונוקומפטנטיים ו-26.9% (95% CI -38.6-64.8) במטופלים מדוכאי חיסון (immunocompromised).

החוקרים מסכמים כי החיסון PPSV23 הראה נטייה מתונה להורדת הסיכון לאשפוז בשל CAP ולמניעה של תמותה או אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ במבוגרים שאושפזו עם אבחנה של CAP.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187206

PLoS One. 2017 Feb 10;12(2):e0171943. doi: 10.1371/journal.pone.0171943. eCollection 2017.

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני