חדשות

הנחיות חדשות לבדיקות, טיפול ומעקב אחר חולים עם דלקת ריאות (Am J Respir Crit Care Med)

16/10/2019

 

הנחיות קליניות עדכניות בנוגע לדלקת ריאות מדגישות את חשיבות הגבלת טיפול אנטיביוטי עם המלצות להגדלת הבדיקות המיקרוסקופיות של דגימות מדרכי הנשימה בחולים מסוימים ושינוי ההמלצות לטיפול אמפירי. ועידה מטעם ה-American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America אודות דלקת ריאות שנרכשה בקהילה במבוגרים פרסמה עדכון להמלצות משנת 2007 והתמקדה בעיקר במבוגרים שאינם מדוכאי חיסון.

 

בהנחיות העדכניות ממליצים הכותבים על תרבית דם וכיח בחולים עם מחלה חמורה ובחולים מאושפזים, אשר החלו טיפול אמפירי לחיידקי MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) או חיידקי Pseudomonas aeruginosa. ישנה המלצה מותנית לטיפול מונותרפי במקרולידים בחולים אמבולטורים על-בסיס רמות העמידות.

 

המומחים ממליצים כנגד השימוש בבדיקת פרו-קלציטונין בדם להבחנה בין זיהום ויראלי וחיידקי ואם החולה נדרש לטיפול כנגד חיידקים. למרות שרמות נמוכות של סמנים אלו מפחיתים את הסיכוי כי החולה סובל מזיהום חיידקי, סמנים אלו אינם שוללים לחלוטין דלקת ריאות חיידקית.

 

הועידה ממליצה עוד כנגד השימוש בקורטיקוסטרואידים בחולים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה, אך קובעת כי הרופאים יכולים לשקול מתן טיפול זה לחולים עם הלם ספטי עמיד לטיפול. למרות שהנחיות קודמות לא התייחסו לנושא, יש עדויות רבות בספרות אודות השימוש בקורטיקוסטרואידים בחולים עם דלקת ריאות.

 

ההנחיות העדכניות זנחו את קטגוריית דלקת ריאות על-רקע טיפול רפואי ובמקום זאת התמקדו בנתונים האפידמיולוגיים המקומיים וגורמי סיכון תקפים במטרה לקבוע את הצורך בטיפול המכסה אפשרות לזיהומי MRSA או Pseudomonas עם הגדלת תשומת הלב להפחתת היקף הטיפול במידה ומתקבלות תוצאות תרבית שליליות.

 

ההנחיות כוללות המלצה למתן משלב ביתא-לקטאם/מקרוליד וביתא-לקטאם/פלאורוקווינולונים לטיפול, אך קובעות כי יש עדויות בולטות יותר לטובת משלב ביתא-לקטאם/מקרולידים.

 

בנוסף, צילום חזה שגרתי במהלך המעקב אינו מומלץ, אך המומחים מציינים כי בחולים מתאימים לבדיקות סקר לסרטן ריאות יש להשלים צילום חזה בהתאם לצורך הקליני.

 

Am J Respir Crit Care Med. Published online October 1, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני