חדשות

השוואת משטרי טיפול אנטיביוטי שונים לטיפול בדלקת ריאות הנרכשת בקהילה (BMC Pulm Med)

06/08/2020

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת BMC Pulmonary Medicine עולה כי בטיפול בחולים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה, ללא גורמי סיכון לאספירציה, לא תועד הבדל משמעותי ביעילות טיפול במשלב Ampicillin/Sulbactam אל מול Ceftriaxone בתום הטיפול. עם זאת, ייתכן כי ל-Ampicillin/Sulbactam יעילות גבוהה יותר בשלב המוקדם של הטיפול.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ההנחיות ממליצות על טיפול ב-Ceftriaxone ועל Ampicillin/Sulbactam כקו-טיפול ראשון לדלקת ריאות הנרכשת בקהילה. עם זאת, לא ברור אילו מהאפשרויות הללו יעילה יותר במקרים של דלקת ריאות שנרכשה בקהילה בחולים ללא גורמי סיכון לאספירציה.

 

המחקר הפרוספקטיבי, בתווית-פתוחה, אקרא-מבוקר, כלל מבוגרים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה וללא גורמי סיכון לאספירציה. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Ceftriaxone או לטיפול ב-Ampicillin/Sulbactam, על-בסיס תאריך האשפוז לבית החולים. מקרוליד ניתן כתוספת לחולים בכל קבוצה. התוצא העיקרי היה התגובה הקלינית באוכלוסיית VPP (Validated Per Protocol) בתום הטיפול. התוצאים המשניים כללו את שיעורי התגובה הקלינית במהלך הטיפול ובתום המחקר ואת שיעורי התמותה לאחר 30 ימים.

 

מדגם המחקר כלל 263 חולים (54% גברים, גיל ממוצע של 62.1 שנים) אשר חולקו לאחת מזרועות הטיפול. מבין אלו, 123 חולים טופלו ב-Ceftriaxone ו-138 חולים היו בזרוע הטיפול ב-Ampicillin/Sulbactam.

 

שיעורי היעילות הקלינית בתום הטיפול עמדו על 90% בקבוצת הטיפול ב-Ceftriaxone ועל 96% בקבוצת הטיפול ב-Ampicillin/Sulbactam (p=0.072). לא תועדו הבדלים משמעותיים בין קבוצות הטיפול ביעילות הטיפול לאחר 4 ימים,  אך לאחר 7 ימים, Ampicillin/Sulbactam היה יעיל יותר משמעותית מ-Ceftriaxone באוכלוסיית VPP (p=0.047).

 

לא תועדו הבדלים בתגובה מאוחרת בתום המחקר בין זרוע הטיפול ב-Ceftriaxone או Ampicillin/Sulbactam, עם שיעורי החלמה של 86% ו-94%, בהתאמה, שיעורי הישנות של 5% ו-1%, ושיעורי כישלון טיפול של 10% ו-5%, בהתאמה. שיעורי התמותה לאחר 30 ימים היו גבוהים יותר בקבוצת הטיפול ב-Ceftriaxone (4% לעומת 0%, p=00.048).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי בטיפול בדלקת ריאות שנרכשה בקהילה, אין הבדל משמעותי בתועלת של Ampicillin/Sulbactam בהשוואה ל-Ceftriaxone בתום תקופת הטיפול. עם זאת, ייתכן כי ל-Ampicillin/Sulbactam יעילות גבוהה יותר בשלב מוקדם של הטיפול.

 

BMC Pulm Med. 2020;20

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני