חדשות

סיכון מוגבר להפרעות זקפה בגברים המשתמשים בסיגריות אלקטרוניות (American Journal of Preventive Medicine)

10/12/2021

 

בקרב גברים המדווחים על שימוש יומי בסיגריות אלקטרוניות תועדה שכיחות גבוהה יותר מכפליים של הפרעות זקפה, בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת American Journal of Preventive Medicine.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיים קשר בלתי-תלוי בין עישון ובין הפרעות זקפה ומחלות לב וכלי דם. לאור הדמיון הרב בין סיגריות אלקטרוניות וסיגריות, הם ביקשו לבחון את הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות ובין הפרעות זקפה.

 

החוקרים התבססו על נתונים מהגל הרביעי (2016-2018) ממחקר Population Assessment of Tobacco and Health Study בשנת 2020. הם התמקדו בגברים בגילאי 20 שנים ומעלה, שהשיבו לשאלה אודות הפרעה בתפקודי זקפה. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות ובין הפרעות זקפה במדגם כולו וכן בתת-מדגם שכלל מבוגרים בגילאי 20-65 שנים, ללא מחלות לב וכלי דם מעברם.

 

מהנתונים עולה כי שכיחות הפרעות זקפה עמדה על 20.7% בכלל המדגם ועל 10.2% במדגם המוגבל לצעירים ללא מחלות לב וכלי דם. היקף המשיבים שדיווחו על שימוש בסיגריות אלקטרוניות עמד על 4.8% ו-5.6% מהמשתתפים, בהתאמה, כאשר 2.1% ו-2.5%, בהתאמה, דיווחו על שימוש יומי בסיגריות אלקטרוניות.

 

מהנתונים עולה כי בקרב גברים שדיווחו על שימוש יומי בסיגריות אלקטרוניות תועדה שכיחות גבוהה יותר של הפרעות זפקה, בהשוואה לאלו שמעולם לא עישנו, הן במדגם כולו (יחס סיכוים מתוקן של 2.24, רווח בר-סמך 95% של 1.50-3.34) והן במדגם המוגבל לגברים צעירים וללא מחלות לב וכלי דם (יחס סיכויים מתוקן של 2.41, רווח בר-סמך 95% של 1.55-3.74).

 

במדגם המלא, היסטוריה של מחלות לב וכלי דם (יחס סיכויים של 1.39, רווח בר-סמך 95% של 1.10-1.77) וגיל 65 שנים ומעלה (יחס סיכויים של 17.4, רווח בר-סמך 95% של 12.15-24.91) לוו בשכיחות מוגברת של הפרעות זקפה, בעוד שפעילות גופנית לוותה בסיכון מופחת להפרעות זקפה בשני המדגמים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מצביעים על קשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות ובין הפרעות בתפקודי זקפה, ללא תלות בגיל, מחלות לב וכלי דם, או גורמי סיכון אחרים.

 

American Journal of Preventive Medicine, Nov 30, 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני