חדשות

תוצאות הטיפול ב-Nintedanib בחולים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית על-רקע סקלרודרמה (Arthritis Rheumatol)

19/11/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Arthritis & Rheumatism עולה כי בחולים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית על-רקע סקלרודרמה, אין הטרוגניות בהשפעה של הטיפול ב-Nintedanib (אופב) בכל הנוגע להפחתת קצב ההידרדרות השנתי בתפקודי הריאות בתתי-קבוצות של חולים שסווגו לפי פרופיל הנוגדנים, מעורבות עורית ותת-סוג של סקלרודרמה.

 

החוקרים התבססו על נתוני מאגר SENSCIS להערכת ההשפעות של Nintedanib לעומת פלסבו בתתי-קבוצות של חולים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית על-רקע סקלרודרמה אשר חולקו לקבלת Nintedanib או פלסבו, תוך סיווג לפי נוגדני ATA (Anti-Topoisomerase I Antibody). הם בחנו את קצר ההידרדרות במדדי FVC (Forced Vital Capacity) לאורך 52 שבועות בתתי-קבוצות שסווגו לפי סטאטוס ATA, mRSS (Modified Rodnan Skin Score, מתחת ל-18 או 18 ומעלה) ותת-סוג סקלרודרמה (מעורבות עורית מוגבלת או מעורבות עורית דיפוזית).

 

בתחילת המחקר, מבין 576 חולים שקיבלו טיפול, 60.8% היו חיוביים לנוגדני ATA, 51.9% אובחנו עם מעורבות עורית דיפוזית. ההשפעה של Nintedanib לעומת פלסבו להפחתת קצב הירידה במדדי FVC הייתה בולטת יותר מספרית בחולים שליליים לנוגדני ATA (הבדל של 57.2) לעומת אלו שהיו חיוביים לנוגדנים אלו (הבדל של 29.9), בחולים עם מדד mRSS של 18 ומעלה (הבדל של 88.7) לעומת אלו עם מדד נמוך יותר (הבדל של 26.4), ובחולים עם מעורבות דיפוזית (הבדל של 56.6) לעומת חולים עם מעורבות עורית מוגבלת (הבדל של 25.3), אך ניתוח סטטיסטי לא הצביע על הטרוגניות בהשפעה של Nintedanib לעומת פלסבו בין תתי-קבוצות אלו.

 

בחולים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית על-רקע סקלרודרמה, לא תוארה הטרוגניות של השפעת הטיפול ב-Nintedanib להפחתת הקצב השנתי של הידרדרות FVC בתתי-קבוצות שונים על-פי סטאטוס ATA, mRSS או תת-סוג סקלרודרמה.

 

Arthritis Rheumatol. 2021 Sep 12

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני