חדשות

השוואת טיפול באיבופרופן לעומת מעקב בלבד בפגים עם דוקטוס ארטריוזוס פתוח (JAMA Pediatrics)

19/06/2020

 

בקרב פגים עם אבחנה של PDA (Patent Ductus Arteriosus) משמעותי, מעקב בלבד הוביל לתוצאות דומות לטיפול פומי באיבופרופן, כך עולה מתוצאות מחקר אקראי ומבוקר חדש, שפורסמו בכתב העת JAMA Pediatrics.

 

מדגם המחקר כלל 142 פגים עם PDA בעל משמעות המודינאמית (גודל דוקטוס של מעל 1.5 מ"מ עם תמיכה נשימתית), אשר אובחנו בגיל 6 עד 14 ימים לחיים. היילודים סווגו לפי גיל ההיריון (גיל היריון של 23-26 שבועות היריון או 27-30 שבועות היריון). מבין המשתתפים במחקר, 70 יילודים קיבלו טיפול פומי באיבופרופן (מינון התחלתי של 10 מ"ג/ק"ג ולאחר 24 שעות ניתן מינון של 5 מ"ג/ק"ג, עם מנה שניה של 5 מ"ג/ק"ג לאחר 48 שעות) ו-72 חולים היו בקבוצת הפלסבו, להם לא ניתן כל טיפול.

 

הטיפול באיבופרופן הביא לעליה משמעותית בשיעורי סגירת הדוקטוס לאחר שבוע אחד, בהשוואה למעקב בלבד, בקרב אלו שנולדו לאחר 27-30 שבועות היריון (34% לעומת 7%; p=0.007), אך לא באלו שנולדו לאחר 23-26 שבועות היריון (8% לעומת 2%; p=0.34). עם זאת, לא תועדו הבדלים משמעותיים בשיעורי סגירת הדוקטוס לפני השחרור מאשפוז (89% עם הטיפול הפעיל לעומת 82% עם מעקב בלבד, p=0.27).

 

עוד מדווחים החוקרים כי מעקב בלבד היה לא-נחות בהשוואה לטיפול באיבופרופן בהערכת התוצא המשולב העיקרי שכלל היארעות BPD (Bronchopulmonary Dysplasia) או תמותה (44% לעומת 50%, בהתאמה, p=0.51).

 

החוקרים מציינים כי העדר הנחיתות של מעקב בלבד לעומת טיפול תרופתי עשוי לנבוע מהיעילות הנמוכה של טיפול פומי באיבופרופן לסגירת PDA, בעיקר בפגים שנולדו לאחר 23-26 שבועות היריון.

 

ממצאים אלו עשויים להביא לשינוי גישת הטיפול המקובלת במקרים של דוקטוס ארטריוזוס פתוח בפגים עם העדפת גישה שמרנית לא-התערבותית על טיפול תרופתי או ניתוחי.

 

JAMA Pediatrics, online June 15, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני