חדשות

סיכון מוגבר לתמותה בחולים תחת טיפולי המודיאליזה עם אבחנה של סוכרת (J Ren Nutr)

24/09/2021

 

סוכרת הינה גורם משמעותי התורם להשמנה סרקופנית בחולים תחת טיפולי המודיאליזה כרונית וגם מהווה גורם מנבא משמעותי של תמותה מכל-סיבה, ללא תלות בנוכחות השמנה, סרקופניה והשמנה סרקופנית, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Journal of Renal Nutrition.

 

החוקרים אספו נתונים אודות 308 חולים מיפן (גיל ממוצע של 58 שנים, 60.1% גברים) תחת טיפולי המודיאליזה בין ינואר 1997 ועד דצמבר 2005, עם מעקב לאורך כ-76 חדשים. מבין אלו, כשליש (32.8%) מהחולים אובחנו עם סוכרת.

 

באמצעות דינמומטר יד ובדיקת DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry), החוקרים מדדו את חוזק השריר של החולים, מסת השריר ומסת השומן. הם הגדירו סרקופניה על-בסיס קריטריון חדש שפותח ע"י ה-Asian Working Group on Sarcopenia בשנת 2019 וסיווגו את המשתתפים לקבוצות הבאות: מדד מסת גוף תקין (38.7%), השמנה (18.8%), סרקופניה (26.9%) והשמנה סרקופנית (15.6%).

 

מהנתונים עולה כי סוכרת הובילה להטיה משמעותית בכל ארבע הקבוצות והייתה הנפוצה ביותר בקבוצת החולים עם השמנה סרקופנית (54.2%). למרות שלא זוהתה קורלציה משמעותית בין סוכרת ובין סרקופניה, מניתוח רב-משתני עלה כי סוכרת לוותה בקשר מובהק סטטיסטית ובלתי-תלוי עם השמנה סרקופנית (יחס סיכויים של 3.495).

 

מבין 308 החולים, 100 הלכו לעולמם במהלך המעקב. שיעורי התמותה מכל-סיבה היו גבוהים יותר בקרב אלו עם סרקופניה והשמנה סרקופנית, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

 

ממצאי המחקר מצביעים על קשר בלתי-תלוי בין אבחנה של סוכרת ובין תמותה באלו עם משקל תקין, השמנה, סרקופניה והשמנה סרקופנית. מהנתונים עולה כי סוכרת הינה אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר המשפיעים על הישרדות חולי המודיאליזה, מעבר לגיל מתקדם, ללא תלות בסרקופניה והשמנה סרקופנית, אם כי זוהה גם כי בקרב אלו עם סרקופניה והשמנה סרקופנית תועדו שיעורי ההישרדות הגרועים ביותר, בהשוואה לאלו עם משקל תקין והשמנת יתר.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים לאישור ממצאי המחקר וכן לבחון את התוצאות בקבוצות אתניות שונות תחת טיפולי דיאליזה.

 

J Ren Nutr 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני