חדשות

הערכת היארעות רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית וסיבוכים ניאו-וסקולאריים אחרים חמש שנים לאחר אבחנת סוכרת מסוג 2 (Diabetes Care)

07/09/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes Care מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי תת-קבוצה של חולים עם סוכרת מסוג 2 עלולה לפתח רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית וסיבוכים ניאו-וסקולאריים בתוך חמש שנים מאבחנת סוכרת וכי בחולים אלו תתכן תועלת בבדיקות סקר והתערבות מוקדמת.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את ההיארעות וגורמי הסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית, היפרדות רשתית וגלאוקומה ניאו-וסקולארית לאחר חמש שנים מהאבחנה הראשונית של סוכרת מסוג 2.

 

מדגם המחקר כלל מבוגרים בגילאי 18 שנים ומעלה עם אבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2 ממאגר שכלל נתונים לאורך לפחות חמש שנים בין 2007 עד 2015. החוקרים בחנו את היארעות רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית, היפרדות רשתית וגלאוקומה ניאו-וסקולארית לאחר חמש שנים מאבחנת סוכרת מסוג 2. החוקרים השלימו ניתוח רב-משתני להערכת הקשר בין תוצאים אלו ובין נתונים דמוגרפיים, סוציו-אקונומיים ורפואיים.

 

לאחר חמש שנים מאבחנה ראשונית של סוכרת מסוג 2, 1.74% מהחולים פיתחו רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית, 0.25% פיתחו היפרדות רשתית ו-0.14% אובחנו עם גלאוקומה ניאו-וסקולארית.

 

טיפול באינסולין (יחס סיכויים של 3.59), ריכוז המוגלובין מסוכרר מקסימאלי של מעל 9% (יחס סיכויים של 2.10), מחלת כליות (יחס סיכויים של 2.68), הפרעה סירקולטורית היקפית (יחס סיכויים של 1.88), מחלה נוירולוגית (יחס סיכויים של 1.62) וגיל מתקדם (65-74 שנים באבחנה, יחס סיכויים של 1.62) זוהו כולם כגורמי סיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית לאחר חמש שנים.

 

גורמים מגנים מפני התפתחות רטינופתיה סוכרתית כללו אבחנה בגיל צעיר (18-23 שנים, יחס סיכויים של 0.46, רווח בר-סמך 95% של 0.29-0.74), ביטוח מדיקייר (יחס סיכויים של 0.60, רווח בר-סמך 95% של 0.70-0.76), השמנה חולנית (יחס סיכויים של 0.72, רווח בר-סמך 95% של 0.59-0.87) ועישון (יחס סיכויים של 0.84, רווח בר-סמך 95% של 0.70-1.00).

 

ממצאי המחקר מעלים את האפשרות כי בדיקות סקר והתערבות מוקדמת עשויות להיות חשובות בתת-קבוצה של חולים עם סוכרת מסוג 2 בהם תתכן התפתחות רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית וסיבוכים ניאו-וסקולאריים אחרים במהלך חמש השנים הראשונות מאבחנת סוכרת.

 

Diabetes Care 2021

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני