חדשות

משרד הבריאות מפרסם את ההנחיות והפרוטוקול לטיפול באמצעות פלסמה של חולים שהחלימו מ-19-COVID

09/04/2020

משרד הבריאות פרסם השבוע את הפרוטוקול הטיפולי לשימוש בפלסמה של חולים שהחלימו מ-19-COVID .

הפרוטוקול מגדיר את החולים המחלימים היכולים לשמש כתורמים (העדר חום ללא תרופות למשך 48 שעות לפחות, 2 בדיקות שליליות) , עמידה בקריטריונים הכלליים לתרומת דם, ועוד.

החולים המתאימים לקבלת פלסמת הנוגדנים כוללים מחלה מאומתת במצב בינוני או קשה, ולפחות 2 מהקריטריונים הבאים

  • מעל 28 נשימות לדקה באוויר חדר
  •  סטורציה באוויר חדר פחות מ93% 
  •  יחס בין לחץ חמצן חלקי עורקי לאחוז חמצן נשאף 300( <FiO2/PaO2)
  •   תסנינים ריאתיים דו צדדים חדשים התופסים לפחות  50% משדות הריאה
  •   בלבול או אי שקט חריף שאינו ממקור נוירולוגי מוסבר אחר או מהפרעות אלקטרוליטרליות
  •  עליית קריאטינין ב-%50 או יותר מן הערך בקבלתו
  •   לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 או ירידה של 30 מ"כ כספית מהערך בקבלה
  •   עליית טרנסאמינזות < 5X מן הנורמה

ההנחיות כוללות גם את נתוני המעקב והתוצאים שיש לאסוף על כל חולה שיטופל בפלסמה.

לפרוטוקול המלא

למרכז המידע של הנחיות משרד הבריאות לצוותים הרפואיים בנושא הקורונה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני