חדשות

משרד הבריאות מפרסם את ההנחיות והפרוטוקול לטיפול באמצעות פלסמה של חולים שהחלימו מ-19-COVID

09/04/2020

משרד הבריאות פרסם השבוע את הפרוטוקול הטיפולי לשימוש בפלסמה של חולים שהחלימו מ-19-COVID .

הפרוטוקול מגדיר את החולים המחלימים היכולים לשמש כתורמים (העדר חום ללא תרופות למשך 48 שעות לפחות, 2 בדיקות שליליות) , עמידה בקריטריונים הכלליים לתרומת דם, ועוד.

החולים המתאימים לקבלת פלסמת הנוגדנים כוללים מחלה מאומתת במצב בינוני או קשה, ולפחות 2 מהקריטריונים הבאים

  • מעל 28 נשימות לדקה באוויר חדר
  •  סטורציה באוויר חדר פחות מ93% 
  •  יחס בין לחץ חמצן חלקי עורקי לאחוז חמצן נשאף 300( <FiO2/PaO2)
  •   תסנינים ריאתיים דו צדדים חדשים התופסים לפחות  50% משדות הריאה
  •   בלבול או אי שקט חריף שאינו ממקור נוירולוגי מוסבר אחר או מהפרעות אלקטרוליטרליות
  •  עליית קריאטינין ב-%50 או יותר מן הערך בקבלתו
  •   לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 או ירידה של 30 מ"כ כספית מהערך בקבלה
  •   עליית טרנסאמינזות < 5X מן הנורמה

ההנחיות כוללות גם את נתוני המעקב והתוצאים שיש לאסוף על כל חולה שיטופל בפלסמה.

לפרוטוקול המלא

למרכז המידע של הנחיות משרד הבריאות לצוותים הרפואיים בנושא הקורונה

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני