חדשות

במהלך מגפת הקורונה נרשמה עליה בתמותה קרדיווסקולארית וירידה בבדיקות הדמיה (J Am Coll Cardiol)

14/01/2021

 

בשני מאמרים שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology מדווחים חוקרים על ההשפעות העקיפות של מגפת הקורונה, עם עדויות המצביעות על עליה בשיעורי התמותה הקרדיווסקולארית וירידה בשיעור בדיקות ההדמיה במהלך המגפה.

 

במחקר הראשון ביקשו החוקרים לבחון אם במהלך מגפת הקורונה חלו שינויים בשיעורי התמותה עקב מחלות לב וכלי דם. הם השלימו מחקר עוקבה תצפית שהתבסס על תוני National Cancer for Health Statistics להערכת שיעורי התמותה עקב מחלות לב וכלי דם לאחר תחילת המגפה בארצות הברית, בהשוואה לתקופה שקדמה מיד לפני המגפה.

 

מהנתונים עולה כי חלה עליה בשיעורי התמותה עקב מחלת לב איסכמית (יחס סיכון של 1.11, רווח בר-סמך 95% של 1.04-1.18) ובשיעורי התמותה עקב יתר לחץ דם (יחס סיכון של 1.17, רווח בר-סמך 95% של 1.09-1.26), במהלך המגפה, בהשוואה לסיכון שתועד טרם תחילת המגפה. מנגד, לא תועדו הבדלים בשיעורי תמותה עקב אי-ספיקת לב, מחלה צרברווסקולארית, או מחלות אחרות של המערכת הסירקולטורית.

 

בעיר ניו-יורק תועדה עליה גדולה יחסית בשיעורי התמותה עקב מחלת לב איסכמית (יחס סיכון של 2.39, רווח בר-סמך 95% של 1.39-4.09) ויתר לחץ דם (יחס סיכון של 2.64, רווח בר-סמך 95% של 1.52-4.56) במהלך המגפה.

 

במאמר שני נבחנה ההשפעה של COVID-19 על היקף פרוצדורות לאבחנת מחלות לב וכלי דם. מהנתונים עלה כי במהלך המגפה חלה ירידה חדה ומשמעותית בבדיקות לאבחנת מחלות לב וכלי דם ברחבי העולם, בעיקר באזורים מוגבלים כלכלית. היקף הירידה בבדיקות האבחנתיות עמד על 42% בין מרץ 2019 ועד מרץ 20202 ועל 64% בין מרץ 2019 ועד אפריל 2020, כולל ירידה של 59% בבדיקות אקו-לב דרך החזה, ירידה של 76% בבדיקות אקו-לב דרך הוושט וירידה של 78% בהיקף בדיקות מאמץ. שיעור הצנתורים הכליליים ירד בשיעור של 55%.

 

ממצאים אלו מעידים על ההשלכות העקיפות של מגפת הקורונה, עם עדויות המצביעות על ירידה בהיקף הבדיקות לאבחנה של מחלות לב וכלי דם ועל עליה בשיעורי התמותה עקב מחלות אלו, בהשוואה למצב שקדם לפרוץ המגפה.

 

J Am Coll Cardiol. 2021 Jan

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני