חדשות

תוצאות נוירולוגיות טובות יותר במטופלים שעברו תרומבוקטומיה והורדו מהנשמה מלאכותית בתוך שש שעות או פחות לאחר שבץ (Eur J Neurol. )

01/06/2020

מאת נעה גנזבורג , Bsc

 

ככל שהזמן על מכונת הנשמה בעת תרומבוקטומיה מכנית, במטופלים עם שבץ, קצר יותר, כך סיכוייהם של המטופלים טובים יותר. בקרב למעלה מ- 400 מטופלים, אלו שעברו אקסטובציה תוך שש שעות הראו תוצאות טובות יותר לעומת אחרים בהם התהליך לקח זמן ארוך יותר, והסיכון לדלקת ריאות היה נמוך יותר בקבוצה הראשונה גם כן. לדברי החוקר ד"ר פנדלר-הופלר, מאוסטריה, לא קיים מידע רב על הנשמה מלאכותית בחולים עם שבץ. מממצאי המחקר עולה כי  במטופלים עם חסימה עורקית קדמית, סוג השבץ השכיח ביותר (85-95%) בטיפול באמצעות  תרומבוקטומיות, הזמן עד לאקסטובציה צריך להיות קצר ככל האפשר.

 

המטופלים שנכללו במחקר נאלצו לעבור תרומבוקטמיה מכנית בהרדמה כללית כדי לטפל בשבץ קדמי נרחב. החוקרים חילקו את המשתתפים לקבוצות: אלו שירדו מהנשמה בתוך 6 שעות לאחר התהליך, בין 6-24 שעות, או למעלה מ-24 שעות. יעד המחקר העיקרי שהוצב כלל ציון של 0-2 במדד  Modified Rankin Scale)  mRS) כשלושה חודשים לאחר השבץ. זמן ההנשמה הממוצע היה 3 שעות,, ונע בין שעה ל-530 שעות. אצל למעלה ממחציתם הוצא צינור ההנשמה בתוך 6 שעות, 27.7% היו בקבוצה השנייה (6-24 שעות), ו-14.5% בקבוצה השלישית (למעלה מ-24 שעות).

 

ב-42.6% מהמטופלים נראו ממצאים מעודדים. כאשר נתונים אלה נותחו כמשתנה מתמשך, משך הזמן בו היה המטופל מונשם נקשר עם מדד mRS  לאחר שלושה חודשים. החוקרים מציינים כי נתונים כמו גיל, יתר לחץ דם, מחלה כרונית ,סוכרת, פרפור עליות היו גורמי סיכון לתוצאות חמורות. בחולים שעברו בהצלחה הליך פתיחת עורק ( ( recanalization  נראו תוצאות טובות יותר באופן מובהק.

 

החוקרים מציינים כי בקרב מטופלים שאצלם הוצא צינור ההנשמה בשלב מוקדם, שלושה רבעים (75%) מהם הציגו ממצאים טובים וכ-25% הציגו ממצאים לא טובים.

החוקרים מסכמים כי מטופלים שירדו מהנשמה בשלב מוקדם הציגו ממצאים טובים יותר באופן מובהק, בהשוואה למטופלים בהם תהליך ההנשמה המלאכותית לקח למעלה מ-24 שעות.

 

Eur J Neurol. Published online March 17. 2020. Abstract

https://www.medscape.com/viewarticle/931419

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני