חדשות

גירוי חוט שדרה עם מערכת לולאה סגורה עדיף על מערכת לולאה פתוחה (מתוך הכנס השנתי מטעם ה-American Association of Neurological Surgeons)

25/04/2019

 

הצעד הבא בגירוי חוט שדרה עשוי להיות מערכת לולאה סגורה, המתבססת על ECAP (Evoked Compound Action Potentials) לאחזקת הטיפול, כך עולה מתוצאות מחקר EVOKE בשלב 2, שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American Association of Neurological Surgeons.

 

מחקר EVOKE, המחקר האקראי, כפל-סמיות, הראשון להערכת תוצאות גירוי חוט שדרה (Spinal Cord Stimulation, או SCS), כלל 134 חולים עם כאב כרוני ועמיד לטיפול, הממוקם באזור הגו ו/או הגפיים. המשתתפים חולקו באקראי לזרועות משוב לולאה סגורה או לולאה פתוחה, בשני המקרים הדבר נעשה בשילוב עם מדידות ECAP.

 

הפרוצדורות היו דומות, כולל הצבת/מיקום הליד ומדידות ECAP לתכנות ומעקב אחר הפעלת חוט השדרה. עם זאת, רק בקרב מטופלים בקבוצת לולאה-סגורה היה מנגנון מבוקר ECAP לשמירה על הפעלת חוט השדרה ברמת היעד.

 

התוצא העיקרי היה העדר-נחיתות, לאחר מכן ביקשו החוקרים לבחון את עדיפות מערכת לולאה סגורה על-פני מערכת לולאה פתוחה. הגדרת התוצא העיקרי הייתה ירידה של לפחות 50% בכאב בגו ובגפה לאחר שלושה חודשים, ללא עליה במשככי כאבים במהלך ארבעת השבועות שקדמו לביקור זה.

 

החוקרים מסבירים כי טיפול SCS עם מערכת לולאה סגורה ענה על כל תוצאי הסיום המוגדרים מראש לאחר שלושה חודשים, כולל שיעור גבוה באופן לא-צפוי של חולים עם הקלה של מעל 80% בכאב.

 

תוצא הסיום המשולב של ירידה כוללת של לפחות 50% בכאב, ללא הגדלת הטיפול במשככי כאבים, הושג ב-82.3% מהחולים בזרוע טיפול בלולאה-סגורה, לעומת 60.3% מאלו בזרוע טיפול בלולאה פתוחה, הבדל שהיה מאוד מובהק סטטיסטית.

 

החוקרים מציינים כי שיעורי תגובה של 60% בקבוצת הביקורת הם גבוהים משמעותית משיעורי התגובה שתועדו במחקרים המסורתיים בנושא. הם מאמינים כי הדבר נובע מהשימוש ב-ECAP לתכנות ההתקנים, אך עדיין תועדה תועלת מובהקת סטטיסטית מאוד של מערכות לולאה-סגורה.

 

כל תוצאי הסיום האחרים הדגימו תוצאות טובות יותר עם מערכת לולאה-סגורה, עם  עדיפות למערכת זו בהקלה על כאבי גב (p=0.015) ותגובה של כאבי גב (P=0.003).

 

לאחר שלושה חודשים, 91% מהחולים בזרוע טיפול בלולאה סגורה נותרו בחלון התרפויטי, זאת בהשוואה ל-59% בלבד מאלו בקבוצת הביקורת. ללא משוב לולאה-סגורה לשמירה על החולים בחלון התרפואיטי, החולים היו מכבים את המכשיר בכדי למנוע אירועים של גירוי יתר.

 

בשתי הקבוצות תועדו שיפורים במדדים שונים של מוגבלות, בריאות פסיכולוגית, שינה, איכות חיים ושביעות רצון. לא תועדו אירועים חריגים לא-צפויים.

 

מתוך הכנס השנתי מטעם ה-American Association of Neurological Surgeons

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני