חדשות

האם למשקל הגוף השפעה על גידולים ממאירים בבלוטת התריס? (Clin Endocrinol)

31/12/2019

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Clinical Endocrinology עולה קורלציה בין מדד מסת הגוף (Body Mass Index, או BMI), שטח פני הגוף (Body Surface Area, או BSA) ואחוז שומן הגוף (Body Fat Percentage, או BF%) ובין הסיכון להתפתחות ממאירות ממוינת של בלוטת התריס.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיימת מחלוקת באשר לתרומה של השמנה להתפתחות ממאירות ממוינת של בלוטת התריס. כעת הם ביקשו לבחון את הקשר בין מדדים אנתרופומטריים ובין הסיכון לממאירות ממוינת של בלוטת התריס.

 

החוקרים השלימו מחקר מקרה-ביקורת גדול שכלל 10,668 חולים עם ממאירות ממוינת של בלוטת התריס ו-11,858 ביקורות.

 

מניתוח חד-משתני ורב-משתני של הנתונים עלה כי חלה עליה משמעותית בסיכון לסרטן בלוטת התריס עם עליה בגובה, משקל, BMI, BSA ואחוז השומן בגוף.

 

על-בסיס סיווג Chinese BMI, בנשים בכל הגילאים, יחסי הסיכויים לסרטן בלוטת התריס בנבדקים בעלי עודף-משקל עמד על 1.151 (רווח בר-סמך 95% של 1.037-1.277) ובאלו עם השמנת יתר נרשם יחס סיכויים של 1.292 (רווח בר-סמך 95% של 1.092-1.528). בגברים מתחת לגיל 50 שנים, יחסי הסיכויים עמדו על 1.221 (רווח בר-סמך 95% של 1.014-1.469) ו-1.520 (רווח בר-סמך 95% של 1.202-1.923), בהתאמה, אך יחסי הסיכויים בגברים מעל גיל 50 שנים לא היו מובהקים סטטיסטית.

 

בנוסף, מהנתונים עלה כי פני שטח הגוף הדגים קשר מובהק סטטיסטית עם הסיכון לממאירות ממוינת של בלוטת התריס בשני המינים מתחת לגיל 50 שנים. אחוז שומן הגוף נותר קשור בקשר מובהק סטטיסטית רק בנשים מתחת לגיל 50 שנים. עם זאת, בשני המינים לאחר גיל 50 שנים, BSA ו-BF% לא נקשרו עוד עם הסיכון לממאירות ממוינת של בלוטת התריס.

 

על-פי סיווג ארגון הבריאות העולמי (WHO BMI), בכל הנשים והגברים מעל גיל 50 שנים, התוצאות תאמו לאלו שתועדו עם סיווג לפי Chinese BMI. בגברים מתחת לגיל 50 שנים, אחוז שומן הגוף, אך לא מדד מסת הגוף, היה קשור בקשר מובהק סטטיסטית עם הסיכון לממאירות ממוינת של בלוטת התריס.

 

Clin Endocrinol. 2019;91(6):869-878

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני