מאמרי מערכת

האם ירידה במשקל משפרת את השליטה בדרכי השתן אצל נשים?/מאת פרופ' גרינשטיין, עורך אורולוגיה

18/09/2010

איבוד שתן בנשים הינה תופעה שכיחה הפוגעת באיכות החיים. בהתאם לאופי איבוד השתן קיימות שיטות טיפול שונות הכוללות בין השאר אימון שרירי ריצפת האגן, תרופות וניתוחים.

העבודה הבאה מ Providence, Rhode Island שבארה"ב בדקה את הקשר שבין ירידה במשקל והשליטה בהשתנה. נשים עם עודף משקל ואובזיות (338) אשר סבלו מ 10 או יותר מאורעות של איבוד שתן בשבוע השתתפו במחקר.

המשתתפות חולקו לקבוצת הטפול  (226 ) ו 112 נשים נכללו בקבוצת הביקורת. קבוצת הטיפול עברה במשך 6 חודשים תוכנית אינטנסיבית של ירידה במשקל ללא ניתוחים. המשתתפות המשיכו בתוכנית של שמירה על המשקל למשך של 12 חודשים נוספים.

 קבוצת הביקורת השתתפה בתוכנית שכללה הדרכה כללית בלבד.

הערכת השליטה בהשתנה בוצעה בעזרת יומן השתנה במשך 7 ימים, מדידת עם פד, ודווח עצמי של המשתתפת על מידת שביעות רצונה מהשינוי בהרגלי ההשתנה. בוצעה השוואה של הנשים שירדו במשקל לעומת אלה שבתקופת המחקר עלו במשקל.

 

מניתוח התוצאות הסתבר כי נשים שירדו  5%-10% או יותר ממשקל גופן נהנו  מירידה גדולה יותר באירועי איבוד השתן. הן היו לפחות עם 70% ירידה בתדירות ההשתנות, ובאירועי איבוד השתן מדחיפות במשך 6,  12, ו18 חודשי המעקב.

גם שביעות הרצון הייתה קשורה לירידה במשקל. כ 75% מהנשים שאיבדו 5% עד 10% ממשקל גופן דווחו על שביעות רצון בינונית עד גדולה מהשינוי לטובה באיבוד השתן.

המחברים מסכמים כי די בירידה במשקל של 5% ל 10% ממשקל הגוף כדי להביא לשיפור משמעותי באיבוד השתן בנשים עם עודף משקל. הם ממליצים כי ירידה במשקל תהיה הטיפול הראשון בנשים אלה.

מעניין לראות מבחינה אתית איך ניתן למחזר את אותו החומר בעיתונים הטובים ביותר....  

Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. Subak LL, Wing R, West DS, Franklin F, Vittinghoff E, Creasman JM, Richter HE, Myers D, Burgio KL, Gorin AA, Macer J, Kusek JW, Grady D; PRIDE Investigators. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):481-90.

Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Wing RR, Creasman JM, West DS, Richter HE, Myers D, Burgio KL, Franklin F, Gorin AA, Vittinghoff E, Macer J, Kusek JW, Subak LL; Program to Reduce Incontinence by Diet and Exercise. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116(2 Pt 1):284-92.

Effect of weight loss on urinary incontinence in overweight and obese women: results at 12 and 18 months. Wing RR, West DS, Grady D, Creasman JM, Richter HE, Myers D, Burgio KL, Franklin F, Gorin AA, Vittinghoff E, Macer J, Kusek JW, Subak LL; Program to Reduce Incontinence by Diet and Exercise Group. J Urol. 2010 Sep;184(3):1005-10.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני