חדשות

משלב טיפולי חדש ל-AML עם מוטציית IDH1 הראה תוצאות מבטיחות (American Society of Hematology annual meeting)

17/12/2021

מאת יהונתן ניסן, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופרמדיק

מחקר חדש שפורסם במפגש השנתי של האגודה האמריקאית להמטולוגיה הראה כי מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) הנושאים מוטציות ב-Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) שלא יכלו לעמוד בפני קשיי הטיפול האינטנסיבי, שיפרו את ההישרדות נטולת תופעות לוואי וההישרדות הכוללת כאשר הם טופלו בשילוב של ivosidenib (Tibsovo) ו-azacitidine (Onureg, Vidaza) בהשוואה ל-azacitidine בלבד.

התוצאות מגיעות מניסוי AGILE פאזה 3 הראו כי השילוב של ivosidenib-azacitadine (IVO-AZA)  היה קשור להפחתה של 67% בסיכון לכישלון טיפול, הישנות או מוות, ושיפור של 56% בהישרדות הכוללת. חציון ההישרדות הכולל היה 24 חודשים עם השילוב, בהשוואה ל-7.9 חודשים עבור azacitidine-פלצבו, המתורגם ליחס סיכון למוות עם IVO-AZA של 0.44 (P = .0005).

המחקר הציג חתך נתונים ממרץ 2021, אז נרשמו 146 מטופלים והוקצו באופן אקראי. הם קיבלו טיפול ב-ivosidenib פומי 500 מ"ג ליום בתוספת azacitidine 75 מ"ג/מ"ר במתן תת עורי או תוך ורידי, או azacitidine פלוס פלצבו. במאי 2021, לאחר ניתוח ביניים, המליצה הוועדה הבלתי תלויה לניטור הנתונים על הפסקת הניסוי עקב שיפורים משמעותיים בתוצאות בקרב חולים שהוקצו לשילוב. גיל המטופל החציוני היה כ-76 שנים בכל קבוצה. כ-75% מהחולים בכל זרוע סבלו מ-AML דה נובו, וכ-25% סבלו מ-AML משני לטיפול, תסמונת מיאלודיספלסטית או ניאופלזמות מיאלופרוליפרטיביות. רוב החולים בכל קבוצה סבלו ממחלה בסיכון ציטוגנטי בינוני.

בזמן ניתוח הביניים, עם המעקב הארוך ביותר עד 29 חודשים (החוקרים לא דיווחו על זמן מעקב חציוני למחקר), היו פחות תוצאים שליליים באופן משמעותי - שהוגדרו ככשל טיפול עד שבוע 24, הישנות מהפוגה, או מוות מכל סיבה שהיא - בשילוב ivosidenib/azacitidine, עם יחס סיכון של 0.33 (P = .0011). גם תגובות קליניות והמטולוגיות העדיפו את השילוב, עם שיעור תגובה מלאה (CR) של 34%, בהשוואה ל-11% עבור azacitidine בלבד (יחס סיכויים 4.8, P < .0001), ושיעורי תגובה כלליים בהתאמה של 45% לעומת 14% (יחס סיכויים 7.2, P < .0001).

תופעות לוואי שהופיעו בטיפול כללו תסמונת דיפרנציאציה דרגה 2 ומעלה, שהתרחשה ב-14.1% מהחולים שטופלו ב-IVO-AZA לעומת 8.2% שטופלו ב-AZA בלבד. הארכת מרווחי QT דרגה 3 ומעלה הייתה גם שכיחה יותר בשילוב, ב-9.9% לעומת 4.1%.

לכתבה ב-Medscape

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני