מאמרי מערכת

האם יש מגבלת גיל לבצוע ניתוח החלפה שלמה של הברך?/מאת ד''ר פנסקי עורך אורתופדיה

17/05/2006

רקע: בניתוח החלפה שלמה של מפרק הברך (TKR) בחולים מבוגרים מדווח על עד 75% סיבוכים אחר ניתוחיים הכוללים בלבול, סיבוכים בדרכי השתן, פגיעה בתפקוד הלב, סיבוכים תרומבואמבוליים ופצעי לחץ. מטרת המאמר היתה לבדוק האם הגיל מהווה גורם סיכון להתפתחות סיבוכים כאלו.

 

שיטות: במחקר נבדקו נתונים שנאספו באופן פרוספקטיבי על 20 חולים בגיל מעל 85 שנים שעברו TKR על רקע אוסטיאוארטריטיס. לחולים אלו הותאמה קבוצת ביקורת של חולים בגילאים 65-75 לפי מין, דרגת סיכון  (ASA GRADE) ומצב בריאותי טרום ניתוחי.

זמן המעקב המינימלי היה 3 שנים ב 2 הקבוצות, קבוצת המחקר כללה כאמור 20 חולים שנותחו בין 1986 ל 2001. שניים עברו החלפה דו צדדית. (סך הכל 22 ברכיים). בקבוצת הביקורת נכללו 22 חולים שנותחו בין 1989 ל 2001

טופס ההערכה הקדם ניתוחית לפיו נבדקו כל החולים היה טופס סטנדרטי. כל החולים נבדקו ע"י מרדים בכיר. לכולם נתנה אנטיביוטיקה פרופילקטית. בכולם הוחלפו כל מרכיבי הברך ע"י אותו סוג משתל. לאחר הניתוח הוחל טיפול פרופילקטי למניעת פקקת. פיזיותרפיה כולל שימוש ב CPM הונהגה יום לאחר הניתוח. ניוד הותחל ביום השני לאחר הניתוח. החולים שוחררו מאשפוז כאשר הגיעו לכיפוף ברך 90 מעלות וניוד עצמאי.

ההערכה לאחר הניתוח בוצעה שוב על פי טפסים סטנדרטיים ע"י רופאים שלא ידעו אודות המחקר. הערכת מצבם העדכני של החולים בני 85 שנים ומעלה נעשתה בעזרת שיחות טלפון.

 

תוצאות: מבחינת מספר הסיבוכים במצב הבריאותי הכללי אחר הניתוח לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין שתי הקבוצות. ל 11 חולים (50%) מקרב הקבוצה המבוגרת היו סיבוכים לאחר הניתוח. השכיחים ביותר היו אצירת שתן (4 חולים) זיהום בדרכי השתן (3) ועלייה בלחץ הדם (3).

בקרב הקבוצה הצעירה נמצאו סיבוכים אצל 5 חולים (23%). בשתי הקבוצות הופיע מקרה אחד בכל קבוצה של איחור באיחוי הפצע ומקרה נוסף של שטף דם עמוק, אחד בכל קבוצה. התוצאות הפונקציונאליות היו דומות בשתי הקבוצות.

בקבוצה המבוגרת מתו 9 חולים לפני תום תקופת המחקר. בהשוואה לאוכלוסיה הכללית בצרפת לא נמצאה עלייה באחוזי התמותה בקבוצת המחקר המבוגרת (למעשה המנותחים זכו לתוחלת חיים ארוכה יחסית לאוכלוסיה הכללית). יתכן אמנם כי העלייה היחסית בתוחלת החיים נובעת מבחירה מוקדמת של אוכלוסיה הכשירה לעבור ניתוח מורכב אך יתכן גם כי לאחר הניתוח השיפור במצב הברכיים מאפשר ניידות גבוהה יותר ושיפור בסיבולת הלב.

 

מהן נקודות החולשה בעבודה? מספר מקרים נמוך מדי הנובע מאחוז נמוך של חולים מבוגרים מאד בהם מבוצעת TKR, קבוצה שונה של מנתחים ומעריכים לפני ואחרי הניתוח (על ליקוי מחקרי זה ניסו להתגבר ע"י טפסי הערכה סטנדרטיים, משתל מלאכותי מאותו סוג וצמנטציה בכל המקרים). שיטות הרדמה שונות בקרב הקבוצות (איזורית לעומת כללית), והצורך להשיג נתונים ע"י שיחות טלפון במקום ביקור במרפאה.

 

מסקנה: החוקרים מסיקים כי גיל מבוגר אינו צריך להוות התווית נגד לביצוע TKR. תוחלת החיים אינה נפגעת בעקבות הניתוח ואיכות החיים משתפרת. 

 

Biau D, Mullins NM, Judet T, Piriou P. Is anyone too old for total knee replacement? Clin Orthop Relat Res. 2006 Feb 16;Publish Ahead of Print

     

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני