חדשות

מתן הפרין במינון תרפואיטי עשוי לשפר סיכויי הישרדות חולים מאושפזים עם COVID-19 (מתוך N Engl J Med)

07/08/2021

 

בחולים עם COVID-19 שאינם במצב קשה, גישה ראשונית הכולל מתן טיפול נוגד-קרישה במינון תרפויטי של הפרין לוותה בעליה בסיכויי ההישרדות עד לשחרור מבית החולים עם הפחתת הצורך בתמיכה קרדיווסקולארית או נשימתית, בהשוואה למתן טיפול סטנדרטי למניעת קרישיות יתר.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קרישיות-יתר ודלקת עשויים לתרום לסיכון לתמותה וסיבוכים בחולים עם זיהום בנגיף הקורונה. השערת המחקר הייתה כי גישת מתן נוגד-קרישה במינון טיפולי עשויה לשפר את התוצאות בחולים במצב לא-קשה המאושפזים בשל הזיהום הנגיפי.

 

במסגרת המחקר בתווית-פתוחה חולקו באקראי חולים מאושפזים עם COVID-19 שהיו במצב לא-קשה לקבלת טיפול נוגד-קרישה במינון תרפואיטי של הפרין או טיפול סטנדרטי למניעת קרישיות-יתר. התוצא העיקרי היה ימים ללא צורך בתמיכת איברים, כפי שנקבע לפי מדד שכלל שילוב תמותה באשפוז ואת מספר הימים ללא תמיכה נשימתית או קרדיווסקולארית למשך עד 21 ימים בקרב חולים ששרדו עד לשחרור מבית החולים.

 

המחקר הופסק מוקדם בעקבות השגת קריטריון מוגדר מראש שהדגים את עדיפות מתן נוגד-קרישה במינון תרפואיטי. מבין 2,219 חולים שנכללו בניתוח הנתונים הסופי, הסיכוי כי מתן נוגד-קרישה במינון תרפואיטי יביא לעליה במספר ימים ללא תמיכה באיברים, בהשוואה לטיפול סטנדרטי למניעת קרישיות-יתר, עמד על 98.6% (יחס סיכויים מתוקן של 1.27, רווח בר-סמך 95% של 1.03-1.58). ההבדל האבסולוטי המתוקן של 4.0% בין הקבוצות בהישרדות עד לשחרור מבית החולים ללא תמיכת איברים נטה לטובת מתן נוגד-קרישה במינון טיפולי.

 

הסיכוי לעדיפות נוגד-קרישה במינון תרפואיטי על-פני טיפול סטנדרטי עמד על 97.3% בחולים עם ערכי D-dimer גבוהים, על 92.9% באלו עם רמות D-dimer נמוכות ועל 97.3% באלו ללא נתונים זמינים אודות רמות D-dimer.

 

אירועי דמם מג'ורי תועדו ב-1.9% מהחולים שקיבלו נוגדי-קרישה במינון תרפואיטי, בהשוואה ל-0.9% באלו שקיבלו טיפול סטנדרטי למניעת קרישיות-יתר.

 

ממצאי המחקר תומכים במתן הפרין במינון תרפואיטי לחולים עם COVID-19 שאינם במצב קשה, לאור שיפור סיכויי ההישרדות עד לשחרור מבית החולים והפחתת הצורך בתמיכה קרדיווסקולארית או נשימתית, בהשוואה למתן טיפול נוגד-קרישה סטנדרטי.

 

N Engl J Med, August 4, 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני