חדשות

הערכת תוצאות טיפול ב-Anakinra, Sarilumab, Siltuximab ו-Tocilizumab כנגד COVID-19 (מתוך Thorax)

16/02/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Thorax מדווחים על תוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה מהן עולה כי Tocilizumab (אקטמרה) מלווה בסיכון מופחת לתמותה של חולים עם זיהום בנגיף קורונה, אך אין עדויות מספקות בכדי לקבוע את היעילות של Anakinra (קינרט), Sarilumab (קבזרה) או Siltuximab (סילוונט) כנגד הזיהום הנגיפי.

 

החוקרים ביקשו להשלים סקירה שיטתית ומטה-אנליזה במטרה לקבוע את היעילות של מעכבי אינטרלויקינים שונים כנגד זיהום בנגיף הקורונה. לצורך כך, הם השלימו חיפוש במאגרים ממוחשבים לזיהוי מחקרים להערכת תכשירים אימונו-מודולטורים (Anakinra, Sarilumab, Siltuximab ו-Tocilizumab) לטיפול בנגיף הקורונה. התוצאים העיקריים כללו את חומרת הזיהום לאחר 15 ימים מההתערבות ואת מספר הימים עד לשחרור מבית החולים. תוצאי סיום משניים עיקריים כללו את שיעורי התמותה הכוללים.

 

הסקירה כללה 71 מחקרים, עם סך כולל של 22,058 משתתפים, 6 מהמחקרים היו מחקרים אקראיים. מרבית המחקרים בחנו תוצאים בחולים שטופלו ב-Tocilizumab (60 מבין 71 מחקרים). במחקרים פרוספקטיביים, Tocilizumab לווה בשיפור ההישרדות בניתוח לא-מתוקן של הנתונים (יחס שיעורים של 0.83, רווח בר-סמך 95% של 0.72-0.96), אך לא הודגמה תועלת חד משמעית עבור תוצאים אחרים. במחקרים רטרוספקטיביים, Tocilizumab לווה בתוצאות פחות חמורות, עם סיכון מופחת לתמותה (יחס סיכון של 0.52, רווח בר-סמך 95% של 0.41-0.66). ההבדל הממוצע במשך האשפוז עמד על 0.36 ימים.

 

החוקרים מדווחים על הטרוגניות משמעותיות במחקרים רטרוספקטיביים והם קוראים לנקוט משנה זהירות בפירוש הממצאים.

 

תכשירים אימונו-מודולטורים אחרים הדגימו השפעות דומות ל-Tocilizumab, לאור נתונים מעטים בנושא לא ניתן היה להשלים מטה-אנליזה להערכת כל תכשיר בנפרד.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי Tocilizumab לווה בסיכון נמוך יותר לתמותה של חולים עם זיהום בנגיף הקורונה, אך ההשפעות של הטיפול על תוצאים אחרים לא היו חד-משמעיות. אין מספיק עדויות בכדי לקבוע את היעילות של Anakinra, Sarilumab או Siltuximab ודרושים מחקרים נוספים בנושא.

 

Thorax Published Online First: 12 February 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<