חדשות

התועלת של הארכת טיפול ב- Varenicline (צ'מפיקס) עולה על התערבויות התנהגותיות למניעת חזרה לעישון סיגריות לאחר הפסקה מוצלחת (Cochrane Database of Systematic Review)

07/07/2021

מאת ד"ר עמית עקירוב

מנתונים שפורסמו ב-Cochrane Database of Systematic Review עולה כי התערבויות התנהגותיות המלמדות מעשנים לשעבר כיצד לזהות מצבים בהם קיים סיכון גבוה לשוב ולעשן סיגריות, ביחד עם גישות להתמודדות עם מצבים אלו, לא נמצאו יעילות במניעת חזרה לעישון. בקרב אלו שהפסיקו לעשן בסיוע טיפול תרופתי זוהו תוצאות מעורבות אודות הארכת משך הטיפול התרופתי מעבר למקובל.
 
ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ישנם מספר טיפולים שנועדו לסייע למעשנים להפסיק לעשן בהצלחה, אך חלק גדול מאלו שהצליחו  להפסיק לעשן תחילה, שבו לעשן מאוחר יותר. במסגרת הסקירה הנוכחית הם ביקשו לקבוע אם התערבויות ספציפיות למניעת הישנות הפחיתו את שיעור המעשנים שהפסיקו לעשן ושבו בחזרה לעשן.
 
החוקרים ערכו חיפוש במאגר Tobacco Addiction Group Trials Register, כמו גם במאגרי ClinicalTrials.gov ו-ICTRP לזיהוי מחקרים שבחנו מניעת הישנות או טיפול אחזקה. הם התמקדו במחקרים אקראיים וחצי-אקראיים עם מעקב מינימאלי במשך שישה חודשים.
 
הסקירה כללה 81 מחקרים, מהם 22 בסיכון גבוה להטיה, 53 בסיכון לא-ידוע להטיה ו-6 מחקרים בסיכון נמוך להטיות. 50 מחקרים כללו משתתפים שהפסיקו לעשן ו-30 מחקרים סייעו למעשנים להפסיק לעשן ולאחר מכן בחנו את הטיפולים למניעת הישנות לסיגריות. מרבית המחקרים התבססו על התערבויות התנהגותיות שניסו ללמד משתתפים כישורים להתמודדות עם הדחף לעשן.
 
החוקרים התמקדו בתוצאות מחקרים בקרב מעשנים שהפסיקו לעשן, שכן אלו ההתערבויות היעילות ביותר למניעת הישנות. מבין 12 ניתוחי נתונים שנערכו בקרב אלו שהפסיקו לעשן, שתי התערבויות הצביעו על התועלת של התערבות תרופתית: טיפול ממושך ב-Varenicline  (צ'מפיקס),  ו-NRT) Nicotine Replacement Therapy). בקרב אלו שהפסיקו לעשן בסיוע NRT זוהו תוצאות סותרות אודות הארכת משך הטיפול התרופתי מעבר למקובל, כאשר הארכת משך הטיפול ב-Varenicline סייעה במניעת חזרה לעישון; העדויות היו מוגבלות ובאיכות מתונה עקב הטרוגניות סטטיסטית. כמו כן לא תועדה תועלת לטיפול ממושך ב-Bupropion או NRT למניעת חזרה לעישון.
 
לסיכום, התערבויות התנהגותיות המלמדות מעשנים לשעבר כיצד לזהות מצבים בהם קיים סיכון גבוה לשוב ולעשן סיגריות, לצד גישות להתמודדות עם מצבים אלו, לא נמצאו יעילות במניעת חזרה לעישון, כשלעומת זאת הארכת משך הטיפול ב-.  Varenicline סייעה במניעת חזרה לעישון.
החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים בנושא חשוב זה.

Cochrane Database of Systematic Review 2020
PP-CHM-ISR-0369

הקידום בחסות חברת פייזר

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<