חדשות

השגת יעדי איזון גליקמי בנשים הרות עם סוכרת מסוג 1 דורשת שמירה על ערכי סוכר בטווח התקין לפרק זמן ארוך יותר (J Clin Endocrinol & Metab)

11/07/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ישנה קורלציה מתונה בין ריכוז המוגלובין מסוכרר ובין משך הזמן בטווח היעד במהלך ההיריון. להשגת יעדי המוגלובין מסוכרר מתחת ל-6.0%, על נשים הרות עם סוכרת מסוג 1 לחתור להשגת ערכי סוכר בטווח היעד לאורך מעל 78% מהזמן במהלך ההיריון.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ניטור סוכר רציף מתגבר על המגבלות של בדיקות המוגלובין מסוכרר. כעת הם ביקשו לבחון א הקשר בין מדדי ניטור סוכר רציף ומדידות המוגלובין מסוכרר במעבדה בנשים הרות עם סוכרת מסוג 1.

 

המחקר התצפיתי כלל נשים הרות עם סוכרת מסוג 1 אשר נשאו מדי סוכר רציף במהלך ההיריון ולאחר הלידה. הנשים טופלו ב-11 בתי חולים בסין בתקופה שבין ינואר 2015 ועד יוני 2019. מדדי ניטור סוכר רציף נאספו לחישוב משך הזמן בטווח היעד, משך הזמן מעל היעד, משך הזמן מתחת ליעד ומדדי שונות גליקמית.

 

החוקרים בחנו את הנתונים מ-272 מדי סוכר רציפים ואת בדיקות המוגלובין מסוכרר המקבילות מ-98 נשים הרות עם סוכרת מסוג 1. ריכוז המוגלובין מסוכרר הממוצע עמד על 6.49% ומשך הזמן בטווח היעד עמד על 76.16^ במהלך ההיריון.

 

ניתוח הנתונים העיד על קורלציה מתונה בין ריכוז המוגלובין מסוכרר ומשך הזמן בטווח היעד (p=0.001), סוכר ממוצע (p=0.001) ומשך הזמן עם ערכי סוכר מעל ליעד (p=0.001), אך תוארה קורלציה חלשה עם משך הזמן מתחת ליעד במהלך ההיריון.

 

בממוצע, ירידה של 1% בריכוז המוגלובין מסוכרר לוותה בעליה של 8.5% במשך הזמן בטווח היעד. במהלך ההיריון, ריכוז המוגלובין מסוכרר של 6.0%, 6.5% ו-7.0% הקביל למשך ערכי סוכר בטווח היעד של 78%, 74% ו-69%, בהתאמה.

 

ממצאי המחקר מעידים כי להשגת האיזון הגליקמי הנדרש במהלך היריון של נשים עם סוכרת מסוג 1 יש להקפיד על שמירה על ערכי סוכר בטווח היעד למשך מעל 78% מהזמן.

 

J Clin Endocrinol & Metab, July 9, 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<