חדשות

האם יש להפסיק תרופות ביולוגיות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית לפני ניתוח ירך או ברך? (Ann Intern Med)

26/05/2019

 

הפסקת תרופות ביולוגיות לטיפול בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis) לפני ניתוח להחלפת מפרק ירך או ברך עלולה להביא לעליה בסיכון לזיהומים לאחר-ניתוח במידה וצעד זה מוביל לשימוש מוגבר בגלוקוקורטיקואידים לטיפול בהתלקחויות המחלה, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת Annals of Internal Medicine.

 

ההנחיות מייעצות כנגד הפסקת תרופות ביולוגיות בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית לפני השלמת ניתוח להחלפת מפרק ירך או ברך, אך החוקרים קוראים למחקרים נוספים בכדי לקבוע אם הפסקת הטיפול עשויה להביא לשיפור התוצאות.

 

החוקרים התבססו על נתונים ממאגרי Medicare ו-Truven MarketScan להשוואת הסיכון לזיהומים לאחר-ניתוח בקרוב ל-10,000 חולים עם דלקת מפרקים שגרונית לאחר ניתוח החלפה מלאה של מפרק הירך או הברך.

 

החולים טופלו ב-Abatacept (אורנסיה), Adalimumab (יומירה), Etanercept (אנברל), Infliximab (רמיקד), Rituximab (מבטרה), או Tocilizumab (אקמטרה) לפני הניתוח. בנוסף לטיפול ביולוגי, 43% מהחולים טופלו בגלוקוקורטיקואידים ו-45.6% קיבלו טיפול במתוטרקסט בתוך 90 ימים לפני הניתוח. הגיל החציוני של החולים עמד על 65.1 שנים, 83% היו נשים. רק 3.9% מהמשתתפים קיבלו גלוקוקורטיקואידים במינון של מעל 10 מ"ג/יום.

 

התוצאים העיקריים כללו זיהום שדרש אשפוז בתוך 30 ימים מהניתוח וזיהום מפרק תותב בתוך שנה מהניתוח. החוקרים השוו את הסיכון על-רקע טיפול ביולוגי ועם מינונים שונים של גלוקוקורטיקואידים.

 

החוקרים כותבים כי מספר קטן מדי של חולים טופלו ב-Rituximab או Tocilizumab בכדי לאפשר הערכה מדויקת של הסיכון, אך באשר לארבע התרופות האחרות, הסיכון החזוי לאשפוז בשל זיהומים נע בין 8.16% ועד 9.57%. שיעורי ההיארעות המצטברים לאחר שנה אחת של זיהומי מפרק תותב נעו בין 2.12% ועד 2.81%.

 

עם טיפול בגלוקוקורטיקואידים, הסיכון החזוי היה תלוי מינון. בקרב חולים ממאגר Medicare, הסיכון הצפוי לזיהום שדרש אשפוז עמד על 8.10% ללא גלוקוקורטיקואידים, 9.44% עם גלוקוקורטיקואידים במינון של עד 5 מ"ג/יום, 10.14% עם מינון של 5-10 מ"ג/יום ו-17.23% עם מינונים של מעל 10 מ"ג/יום. שיעורי ההיארעות המצטברים של זיהומי מפרק תותב לאחר שנה אחת עמדו על 2.63% עם מינונים של עד 5 מ"ג/יום, 2.70% עם מינונים של 5-10 מ"ג/יום ו-4.82% עם מינונים של מעל 10 מ"ג/יום.

 

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי שיעור הזיהומים החמורים לאחר-ניתוח ושיעור האשפוזים החוזרים בתוך 30 ימים מהניתוח היו דומים עם תכשירים ביולוגיים שונים. עם זאת, גלוקוקורטיקואידים לוו בעליה תלוית-מינון בסיכון לסיבוכים לאחר-ניתוח, עם סיכון גדול יותר אף עם מינונים מתונים של גלוקוקורטיקואידים, רמז לכך שיש להגביל את השימוש בתרופות אלו סביב ניתוחים.

 

Ann Intern Med. published online May 21, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<