חדשות

במקביל להמשך האטת/עצירת התפשטות הקורונה גוברת הביקורת על ההנחיות לחזרה ללימודים והעדר עידוד והכוונה לפעילות גופנית עם דגש על קבוצות סיכון

12/05/2020

על רקע נתוני קורונה ל-12/5 עם עליה מזערית במקרים חיוביים (13), ירידה בחולים פעילים וללא עליה בתמותה היום, כפי שניתן לראות במצגת שלהלן, וכן העובדה שמספר המקרים החדשים בימים האחרונים (שהיה קטן)  מתמקד במספר בודד של יישובים (כפי שניתן לראות בדו"ח זה) , גוברת הביקורת על מהלך החזרה לשגרה, ובעיקר במה שקשור לחזרה ללימודים ולפעילות גופנית.

איגוד רופאי בריאות הציבור מפרסם היום ההודעה הבאה :

חזרה ללימודים עם היגיון:
איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית: החזרת ילדי ישראל ללימודים בבתי הספר חשובה מאוד לבריאותם והתפתחותם. יש צורך בדיון משותף בין-מקצועי ובין-משרדי בשיתוף הגורמים בשטח והציבור לצורך מציאת פתרונות מיטביים. יש צורך באיזון נכון בין השפעת צעדי החזרה לשגרה על התפשטות חוזרת של הקורונה לבין החשיבות הרבה בחזרה למסגרת הלימודים, תוך קביעת הנחיות ניתנות ליישום.

לצורך כך יש להתבסס ככל האפשר על ראיות מדעיות והיגיון אפידמיולוגי.

חזרת ילדי כיתות ד-ו ליום לימודים אחד בלבד בשבוע איננה תואמת להיגיון האפידמיולוגי וגם לא להיגיון בכלל.  לימודים ליום אחד בלבד אינם נותנים מענה הולם לצרכי הילדים (וההורים) אך מבחינת הסיכון להתפשטות המשמעות דומה לחזרה לשבוע מלא באותה מסגרת. יש לבחון פתרונות חלופיים כדוגמת לימודים בשעות הצהריים או פתרונות אחרים שיאפשרו חזרה למסגרת לימודים מלאה יותר תוך ניטור מצב התחלואה.

אמש פרסם האיגוד ההודעה הבאה:

פעילות גופנית בעידן הקורונה: הזכות לחיים בריאים ופעילים

איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הישראלית לרפואת ספורט של ההסתדרות הרפואית קיימו וובינר משותף על פעילות גופנית בעידן הקורונה בו הוצגו נתונים מישראל ומהעולם המראים ירידה בפעילות בשבועות אחרונים.

ירידה זו פוגעת בעמידות פיזית ונפשית של פרטים רבים באוכלוסייה בפני תחלואה חריפה וכרונית ופוגעת בבריאות הציבור בישראל.


אנו מבקשים לדון עם משרד הבריאות על תכנית סדורה שתאפשר ותעודד פעילות גופנית במצב הקיים וגם בנוכחות גלים נוספים, בחלוקה לקבוצות סיכון לפי תפקוד ותחלואה כרונית. היעדר תכניות כאלו לאוכלוסיות ספציפיות כקשישים וילדים, חולי סוכרת וחולי לב, מעמידה אותם בסיכון גבוה לתחלואה חריפה במגיפה נוכחית, לתחלואה כרונית בהמשך חייהם, ולהחמרה בתחלואה כרונית קיימת.

הגיעה העת לשפר ולהכווין פעילות גופנית בעידן הקורונה לאוכלוסייה הכללית ולקבוצות ספציפיות בה, כדי להקטין את נזקי המגיפה והשלכותיה בטווח הקצר והארוך גם יחד ולהגן על בריאות הציבור.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<