חדשות

עדויות חדשות תומכות ביעד לחץ דם סיסטולי חדש בחולים עם אי-ספיקת לב (J Am Coll Cardiol)

20/03/2020

 

יעד לחץ דם סיסטולי בטווח 120-129 מ"מ כספית בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל הינו היעד האופטימאלי, כאשר טיפול ליעד זה לווה בשיעור הנמוך ביותר של סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים וסיבוכים כלייתיים, כך עולה מנתונים חדשים ממחקר PARAGON-HF שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את יעד לחץ דם סיסטולי האופטימאלי בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל וכן ביקשו לבחון אם השפעות הטיפול ב-Sacubitril/Valsartan (אנטרסטו) היו תלויות בהפחתת לחץ דם, בפרט בנשים בהן תועדה תועלת גדולה יותר לטיפול זה.

 

החוקרים אספו נתונים אודות 4,795 חולים ובחנו את הקשר בין יעד לחץ הדם הסיסטולי הממוצע (פחות מ-120, 120-129, 130-139, או 140 מ"מ כספית ומעלה) ובין התוצא העיקרי שכלל תמותה קרדיווסקולארית וכלל אשפוזים עקב אי-ספיקת לב, כמו גם את הסיכון לאוטם לבבי או אירוע מוחי וכך תוצא כלייתי משולב. בביקור שנערך לאחר 16 שבועות, החוקרים בחנו את הקשר בין השינוי בלחץ דם סיסטולי ומדד KCCQ-OSS (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – Overall Summary Score) ורמות NT-proBNP. החוקרים ביקשו לבחון אם ההשפעות להפחתת לחץ דם של Sacubitril/Valsartan היו אחראיות להשפעות הטיפול.

 

מניתוח רב-משתני עלה כי לחץ הדם הסיסטולי בתחילת הדרך וממוצע לחץ הדם הסיסטולי עם טיפול בטווח 120-129 מ"מ כספית לווה בסיכון הנמוך ביותר לתוצאים שנבחנו. הטיפול ב- Sacubitril/Valsartan הפחית את לחץ הדם הסיסטולי ב-5.2 מ"מ כספית, בהשוואה לטיפול ב-Valsartan לאחר 4 שבועות, אשר לא השפיע על ערכי לחץ דם סיסטולי ההתחלתיים. עם זאת, הטיפול ב- Sacubitril/Valsartan הפחית את לחץ הדם הסיסטולי יותר בנשים (6.3 מ"מ כספית), בהשוואה לגברים (4.0 מ"מ כספית).

 

החוקרים מדווחים על קשר ישיר בין השינוי בלחץ הדם הסיסטולי ובין השינוי בריכוזי NT-proBNP, אך לא זוהה קשר דומה עם מדד KCCQ-OSS. הקשר בין Sacubitril/Valsartan ובין התוצא העיקרי לא הושפע מלחץ הדם הסיסטולי ההתחלתי והיה דומה גם לאחר תקנון ללחץ הדם הסיסטולי העדכני, ללא תלות במין המטופל.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי לחץ דם סיסטולי התחלתי ויעד לחץ דם סיסטולי ממוצע בטווח 120-129 מ"מ כספית הינו הטווח המלווה בסיכון הנמוך ביותר לסיבוכים בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל. ערכי לחץ דם סיסטולי התחלתיים לא השפיעו על התגובה לטיפול ב- Sacubitril/Valsartan והשפעות Sacubitril/Valsartan על לחץ הדם לא היו אחראיות להבדלים שתועדו בתוצאי המחקר.  ממצאים אלו תומכים בקיום מנגנונים נוספים, פרט להפחתת לחץ דם, האחראיים להשפעה החיובית של הטיפול התרופתי.

 

J Am Coll Cardiol. Published online March 16, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<