חדשות

השתלת SyncAV CRT מפחיתה את הסיכון לאשפוזים עקב אי-ספיקת לב (מתוך כנס מטעם ה-EHRA)

01/07/2020

 

מנתוני מחקר חדש עולה כי השתלת CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) מובילה לירידה משמעותית בשיעור האשפוזים עקב אי-ספיקת לב, עם ירידה גדולה יותר בקרב חולים בהם הושתל קוצב CRT עם עיכוב פרוזדור-חדר אדפטיבי (SyncAV CRT, חברת אבוט).

 

מכשיר SyncAV CRT מגיע עם אלגוריתם סנכרון מחדש עם בקרה דינאמית היכול לשנות את העיכוב במעבר מהפרוזדור לחדר בהתאם למרווח ההולכה בין הפרוזדור לחדר של המטופל, במטרה לשפר את ההשפעה על הסנכרון החשמלי והמכאני.

 

החוקרים התבססו על נתונים מרשת Merlin.net Patient Care Network וכללו מידע אודות 16,657 חולים לאחר השתלת CRT בין 2016 עד 2019 עם מכשירים המצוידים בתוכנת SyncAV, שהופעלה ב-839 מקרים. יתר החולים בהם האלגוריתם לא הופעל הותאמו ביחס 4:1 לחולים בהם האלגוריתם הופעל על-בסיס גיל, מגדר, סוג המכשיר, תכנות קיצוב רב-נקודתי, שיעור האשפוזים עקב אי-ספיקת לב בתחילת המחקר ונוכחות או העדר חסם צרור הולכה שמאלי.

 

מדגם המחקר כלל 3,112 חולים בהם לא הופעל אלגוריתם SyncAV ו-778 חולים בהם הופעל האלגוריתם, ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בתחילת המחקר.

 

מניתוח הנתונים עלה כי יחס הסיכון לאשפוז עקב אי-ספיקת לב, בהשוואת השנה שקדמה להשתלת הקוצב והשנה לאחר השתלת הקוצב, עמד על 0.64 (רווח בר-סמך 95% של 0.57-0.71, p<0.001). החוקרים מציינים כי הירידה של 36% בסיכון לאשפוז עקב אי-ספיקת לב דומה מאוד להיקף הירידה שתועד במחקרים אקראיים ומבוקרים ולכן מדובר במדגם מייצג.

 

בקרב חולים בהם לא הופעל אלגוריתם SyncAV, הסיכון לאשפוז עקב אי-ספיקת לב לאחר שנה אחת היה נמוך ב-34%, בהשוואה לשיעור בשנה שקדמה להשתלת הקוצב (יחס סיכון של 0.66, p<0.001). בקבוצת החולים בהם הופעל האלגוריתם נרשמה ירידה של 45% בסיכון לאשפוז עקב אי-ספיקת לב (יחס סיכון של 0.55, p<0.001), רמז להשפעה חיובית של האלגוריתם.

 

לאחר שנתיים, בקבוצת החולים בהם האלגוריתם הופעל תועדה השפעה חיובית גדולה יותר, עם ירידה של 22% בשיעור אשפוזים עקב אי-ספיקת לב, בהשוואה לקבוצת החולים בהם האלגוריתם לא הופעל (יחס סיכון של 0.78, p=0.031).

 

החוקרים סיכמו וקבעו כי אופטימיזציה חשמלית עם בקרה דינאמית של ההולכה מהפרוזדור לחדר הובילו לשיפור התוצאות בחולים לאחר השתלת CRT.

 

מתוך כנס מטעם ה- European Heart Rhythm Association Congress

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<