חדשות

מכשיר מושתל למדידת לחץ בעורק הריאה עשוי לסייע בהנחיית טיפול לאי-ספיקת לב (Circulation: Heart Failure)

27/08/2020

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Circulation :Heart Failure עולה כי טיפול לאי-ספיקת לב המבוסס על מדידת הלחץ בעורק הריאתי עם התקן CardioMEMS מושתל לווה בלחצים נמוכים יותר בעורק הריאה, שיעורים נמוכים יותר של אשפוזים עקב אי-ספיקת לב ושיעורים נמוכים יותר של אירועים חריגים.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של טיפול מונחה לחץ בעורק הריאה בחולים עם אי-ספיקת לב, תוך התמקדות בתתי-קבוצות לפי מין, גזע ומקטע פליטה. המחקר הרב-מרכזי, פרוספקטיבי, בתווית-פתוחה כלל 1,200 חולים מ-104 מרכזים ברחבי ארצות הברית. כל המשתתפים אובחנו עם אי-ספיקת לב בדרגת NYHA של III ואשפוז קודם בשל אי-ספיקת לב במהלך 12 החודשים הקודמים. בכל החולים הושתל חיישן לחץ בעורק הריאה בין תחילת ספטמבר 2014 ועד 11 באוקטובר 2017.

 

תוצא היעילות העיקרי היה ההבדל בשיעורי אשפוזים עקב אי-ספיקת לב לאחר שנה אחת, בהשוואה לשיעורים אלו שנה לפני השתלת החיישן. תוצאי הבטיחות העדר סיבוכים על-רקע ההתקן או סיבוכים סיסטמיים לאחר שנתיים והעדר כישלון חיישן לאחר שנתיים.

 

גיל המשתתפים הממוצע עמד על 69 שנים, 37.7% היו נשים.

 

שיעור האשפוזים על-רקע אי-ספיקת לב היה נמוך יותר משמעותית שנה לאחר השתלת החיישן, בהשוואה לשיעורים שתועדו שנה לפני ההשתלה (0.54 לעומת 1.25 אירועים לשנת-מטופל, יחס סיכון של 0.43, p<0.0001). שיעורי האשפוזים מכל-סיבה היו גם כן נמוכים יותר לאחר השתלת החיישן (1.67 לעומת 2.28 אירועים לשנות-מטופל, יחס סיכון של 0.73, p<0.0001).

 

התוצאות נותרו עקביות בתתי-קבוצות שונות שסווגו לפי מקטע פליטה, מין, גזע, גורם למחלת שריר הלב, נוכחות/העדר ICD או CRT ומקטע פליטה. שיעורי ההישרדות ללא סיבוכים על-רקע ההתקן או המערכת עמדו על 99.6% ושיעורי ההישרדות ללא כישלון החיישן עמדו על 99.9% לאחר שנה אחת.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול לאי-ספיקת לב בהנחיית לחץ בעורק הריאה לווה בלחץ נמוך יותר בעורק הריאה, שיעורים נמוכים יותר של אשפוז עקב אי-ספיקת לב או אשפוז מכל-סיבה ושיעור נמוך יותר של אירועים חריגים בחולים עם אי-ספיקת לב.

 

Circulation: Heart Failure 6 Aug, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<