חדשות

רמות ApoB עשויות לשמש ככלי חשוב לחיזוי הסיכון לתמותה במטופלים בסטטינים (J Am Coll Cardiol)

21/03/2021

 

מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology עולה כי רמות Apolipoprotein B (ApoB) ו-Non-HDL Cholesterol, אך לא רמות LDL, עשויות לשמש כמדדים מנבאים של הסיכון לתמותה מכל-סיבה ולאוטם לבבי בחולים תחת טיפול בסטטינים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ההנחיות בנושא איזון פרופיל השומנים בדם מתמקדות בערכי LDL כיעד העיקרי לאיזון פרופיל השומנים, בעוד שרמות ApoB ו-Non-HDL Cholesterol מהווים יעדים משניים. במחקר הנוכחי הם ביקשו לקבוע אם רמות מוגברות של ApoB ו/או Non-HDL Cholesterol עדיפות על רמות LDL גבוהות בזיהוי מטופלים תחת טיפול בסטטינים בסיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה ואוטם לבבי.

 

מדגם המחקר כלל 13,015 מטופלים בסטטינים ממחקר Copenhagen General Population Study אשר היו במעקב לאורך חציון של 8 שנים. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הסיכון לתמותה מכל-סיבה או אוטם לבבי בהתאם לרמות ApoB, Non-HDL Cholesterol ו-LDL.

 

מהנתונים עולה כי רמות גבוהות יותר של ApoB ו-Non-HDL Cholesterol מלוות בסיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה ואוטם לבבי, אך לא תועד קשר דומה עם רמות LDL גבוהות.

 

בהשוואה למטופלים בהם רמות ApoB ו-Non-HDL Cholesterol היו מתחת לחציון, בנוכחות רמות ApoB מעל לחציון ורמות LDL מתחת לחציון תועדה עליה של 21% בסיכון לתמותה מכל-סיבה ועליה של 49% בסיכון לאוטם לבבי. נוכחות רמות Non-HDL Cholesterol מעל לחציון עם ערכי LDL מתחת לחציון נרשמה עליה של 18% בסיכון לתמותה מכל-סיבה ועליה של 78% בסיכון לאוטם לבבי.

 

מנגד, בנוכחות ערכי LDL מעל לחציון עם רמות ApoB או Non-HDL Cholesterol מתחת לחציון לא נרשמה עליה משמעותית סטטיסטית בסיכון לתמותה מכל-סיבה או אוטם לבבי.

 

כמו כן, בנוכחות רמות ApoB מעל לחציון וערכי Non-HDL Cholesterol מתחת לחציון תועדה עליה של 21% בסיכון לתמותה מכל-סיבה, אך לא תועד קשר מובהק סטטיסטית עם הסיכון לאוטם לבבי.  

 

במטופלים בהם ערכי Non-HDL Cholesterol וגם רמות ApoB היו מעל לחציון, אך בהם ערכי LDL היו מתחת לחציון, נרשמה עליה של 23% בסיכון לתמותה מכל-סיבה ועליה של 82% בסיכון לאוטם לבבי.

 

ממצאי המחקר מעידים כי בקרב מטופלים בסטטינים, רמות מוגברות של ApoB ו-Non-HDL Cholesterol מלוות בסיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה ואוטם לבבי. מנגד, לא תועד קשר דומה עם ערכי LDL מוגברים.

 

J Am Coll Cardiol. 2021;77:1439-1450

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<