חדשות

האם לגיל המטופלים השפעה על התועלת והסיכון של טיפול תרופתי כפול לעומת טיפול משולש בפרפור פרוזדורים לאחר התערבות כלילית מילעורית ? (Am J Cardiol)

14/01/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

מנתונים חדשים עולה כי קיימים הבדלים על-רקע גילי בתוצאות טיפול כפול הכולל Dabigatran (פרדקסה) עם Clopidogrel (פלויקס) או Ticagrelor (ברילנטה), בהשוואה לטיפול משולש על-בסיס קומדין, הניתנים למניעת תרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר התערבות כלילית מילעורית.

 

מחקר RE-DUAL PCI דיווחו כי טיפול כפול הכולל Dabigatran במינון 110/150 מ"ג פעמיים ביום, עם Clopidogrel או Ticagrelor, הפחית אירועי דמם, בהשוואה לטיפול משולש המבוסס על קומדין עם אספירין ו-Clopidogrel או Ticagrelor, בחולים עם פרפור פרוזדורים לאחר התערבות כלילית מילעורית.

 

החוקרים בחנו את ההבדל בסיכון לאירוע ראשון של דימום מג'ורי או דימום לא-מג'ורי בעל חשיבות קלינית ותוצא משולב של תמותה, אירוע תרומבואמבולי, או רה-וסקולריזציה לא-מתוכננת, בין חולים שקיבלו טיפול כפול על-בסיס Dabigatran ובין טיפול משולש על-בסיס קומדין בקשישים (גילאי 75 שנים ומעלה) וצעירים (מתחת לגיל 75 שנים).

 

מבין 2,725 משתתפים שחולקו באקראי במסגרת המחקר, 1,026 חולים (37.7%) היו בקבוצת הגיל המבוגר ו-1,699 (62.3%) היו בקבוצת הגיל הצעיר.

 

טיפול כפול על-בסיס Dabigatran במינון 110 מ"ג הפחית את הסיכון לדימום, בהשוואה לטיפול משולש המבוסס על קומדין בקשישים (יחס סיכון של 0.67, רווח בר-סמך 95% של 0.51-0.89) ובחולים צעירים (יחס סיכון של 0.40, רווח בר-סמך 95% של 0.30-0.54) (p=0.0125).

 

טיפול כפול על-בסיס Dabigatran במינון 150 מ"ג הפחית את הסיכון לדימום, בהשוואה לטיפול משולש על-בסיס קומדין, בחולים צעירים (יחס סיכון של 0.57, רווח בר-סמך 95% של 0.44-0.74), בעוד שלא תועדה תועלת בחולים קשישים (יחס סיכון של 1.21, רווח בר-סמך 95% של 0.83-1.77) (p=0.0013).

 

באשר לתוצא הסיום של אירוע תרומבואמבולי, החוקרים זיהו מגמה של סיכון מוגבר עם Dabigatran במינון 110 מ"ג בקשישים, בהשוואה לטיפול משולש על-בסיס קומדין, בעוד שהסיכון היה דומה בחולים צעירים. באשר לטיפול כפול על-בסיס Dabigatran במינון 150 מ"ג, הסיכון לאירוע תרומבואמבולי בהשוואה לטיפול משולש על-בסיס קומדין היה דומה בקבוצת החולים הצעירים והמבוגרים.

 

החוקרים מאמינים כי ממצאי המחקר מעידים על הבדלים בתועלת של טיפול כפול על-בסיס Dabigatran בין שתי קבוצות הגיל, נתונים העשויים לסייע בבחירת המינון כאשר ניתן Dabigatran כחלק מטיפול כפול.

 

Am J Cardiol. 2019

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<