חדשות

ייעוץ בנושאי תזונה ואורח חיים מינקות מביא להפחתת שכיחות תסמונת מטבולית (Circulation)

02/02/2015

 

תכנית ייעוץ בנושאי תזונה ואורחות חיים המיועדת לילדים, החל מינקות דרך ההורים ובתי ספר, הביאה לירידה בהיקף של כ-40% בשכיחות תסמונת מטבולית עד להגיעם לגילאי 15-20 שנים, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו במהלך חודש ינואר בכתב העת Circulation.

 

במסגרת מחקר STRIP (Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project) חולקו באקראי 1,062 יילודים ובני משפחתם לקבוצת התערבות, שכללה ייעוץ בנושאי תזונה ואורח חיים (540 יילודים) או לקבוצת ביקורת ללא-התערבות (522 יילודים).

 

הילדים היו בגילאי 15-20 שנים בעת המעקב עליו מדווחים החוקרים במאמר הנוכחי. המטרה העיקרית של תכנית הייעוץ הייתה להחליף שומן רווי בשומן לא-רווי בדיאטה של הילדים, עם מידע אודות גישות להפחתת צריכת מלח והמלצות להעדפת חיטה מלאה, פירות וירקות. הייעוץ היה מכוון להורים עד שהמשתתפים הגיעו לגיל שבע שנים. לאחר מכן, המידע הועבר בהדרגה לילדים, עם מניעה ראשונית של עישון מגיל שמונה ביחד עם עידוד לאורח חיים פעיל גופנית.

 

השכיחות של תסמונת מטבולית בעת המעקב עמדה על 6%-7.5% בקבוצת ההתערבות ועל 10%-14% בקבוצת הביקורת, בתלות בשימוש בקריטריוני Modified International Diabetes Federation או National Cholesterol Education Program למדידת היקף מותניים, לחץ דם, ריכוז טריגליצרידים, רמות סוכר בדם וריכוז HDL. הסיכון היחסי ארוך הטווח לתסמונת מטבולית היה נמוך משמעותית בקבוצת ההתערבות (יחס סיכון של 0.59, P=0.009).

 

אעפ"י שתואר קשר מתון בלבד בין ההתערבות ובין מרכיבי התסמונת המטבולית כאשר בחנו את המשתנים הרציפים, החוקרים זיהו הבדל מובהק סטטיסטי כאשר ערכו השוואה של מרכיבים דיכוטומיים. בגברים ובנשים בקבוצת ההתערבות תועדה ירידה מובהקת בסיכון היחסי של לחץ דם גבוה (0.83) ובבנים בלבד, של טריגליצרידים גבוהים (0.71). עוד תואר סיכון מופחת להיקף מותניים גבוה בקבוצת ההתערבות (0.78).

 

לאור ממצאי המחקר, החוקרים מציעים כי תכנית ההתערבות הביאה להפחתת שכיחות ההפרעות המטבוליות האופייניות לתסמונת מטבולית.

 

Circulation 2015

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<