חדשות

ועדת הבריאות אישרה את חוק הקאפ החדש - במסגרת חוק ההסדרים כשבמסגרתו יוקצו 120 מיל' ש''ח נוספים למערכת הבריאות (דוברות ועדת הבריאות)

22/10/2021

הודעת דוברות הכנסת (ועדת הבריאות)

ועדת הבריאות אישרה את חוק הקאפ החדש - במסגרת חוק ההסדרים

לראשונה: מודל תקצוב חודשי קבוע ושקוף לבתי החולים שיחליף את מבחני התמיכה והסובסידיות

ביוזמת הוועדה:  120 מיליון ₪ נוספים יוקצו למערכת הבריאות וכן הוסר הסעיף המאפשר לממשלה לפטר מנהלי בתי חולים

לאחר דיון מרתוני שנמשך כ-17 שעות, אישרה לפני זמן קצר ועדת הבריאות בראשות ח"כ עידית סילמן את פרק ב' (התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021. החוק מסדיר מחדש את מימון פעילותם של בתי החולים בישראל, בין השאר על ידי מבנה ההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים.

בין היתר קובע החוק החדש כי לראשונה, יקבלו כלל בתי החולים תקציב חודשי קבוע שיחליף את מבחני התמיכה והסובסידיות הנהוגים היום ויועבר דרך הביטוח הלאומי. סכום התקציב החודשי יקבע בתחילת כל שנה לפי פרמטרים קבועים ושקופים וללא קשר לבעלות בית החולים (ממשלתי, כללית או עצמאי). הקריטריונים והסכומים יקבעו בתקנות שיובאו לאישור ועדת הבריאות. 

על פי הסכמות שהושגו במהלך היום בין יו"ר הוועדה ח"כ סילמן למשרדי האוצר והבריאות, יוקצו 120 מיליון ₪ נוספים לתקציב מערכת הבריאות, בבסיס התקציב של משרד הבריאות. 100 מיליון ₪ יוקצו לתקצוב נוסף לבתי החולים, זאת בנוסף ל-2.4 מיליארד ₪ בתקצוב הקיים ו- 20 מיליון ש"ח יחולקו על פי מתווה שיקבע בהמשך. בהתייחס להישג אמרה ח"כ סילמן: "אנחנו עושים כל מה שניתן כדי לתת עוד אוויר לתוך המערכת. נלחמנו על כך והבאנו סכומים, אחרי תקופה ארוכה שלא היו תקציבים".

בנוסף, מעלה החוק החדש את גובה ההנחה המינימלית שבתי החולים מחויבים לתת לקופות החולים בגין שירותים ביחס לתעריפון משרד הבריאות- מ-18.5% ל-20%. במהלך הדיונים בוועדה מחו מנהלי בתי החולים על סעיף זה בטענה כי הוא מחריף את המציאות הגרעונית שמייצרות ההנחות לבתי החולים מלכתחילה. מנגד, לדברי נציגי משרד בריאות ונציגי הקופות, על אף שההנחה המינימלית המוגדרת בחוק גדלה, בפועל ההנחה הממוצעת עומדת היום על אחוזים גבוהים יותר (24-25%), והחוק החדש למעשה מעביר יותר כספים מקופות החולים לבתי החולים. בגין שירותי מיון, שאינם נכללים בהתחשבנות הרגילה, תישאר הנחה קבועה של 18.5% מהמחיר המלא בתעריפון. בגין אשפוז במחלקות הקורונה, ישלמו הקופות לבתי החולים מחיר יום אשפוז מלא ללא הנחה, בכפוף לעמידה ברצפות הצריכה הכלליות ב-2021 וברצפות הצריכה במחלקות הפנימיות החל מ-2022.

כחלק ממהלך שנועד לחזק את המחלקות הפנימיות בבתי החולים, משרד האוצר התחייב בוועדה כי עד סוף השנה תעבור החלטת ממשלה שתגדיל את סל שירותי הבריאות ב- 90 מיליון ₪, בכדי לממן תקצוב נוסף למחלקות אלה דרך קופות החולים. לצד זאת, קובע החוק החדש שרצפת התשלום של הקופות על שירותים במחלקות הפנימיות תופרד מיתר המחלקות, באופן שיבטיח מימון מינימלי מהקופות לאותן מחלקות שאינו תלוי בצריכה. 

במהלך הדיונים בוועדה התעוררה סערה סביב סעיף בהצעת החוק, שהגדיר כי במסגרת הגבלות שתוכל הממשלה להטיל על בתי החולים הציבוריים הכלליים לשם שמירה על איזונם התקציבי, הופיעו גם השעיה או פיטורים של חברי הנהלת בית החולים. בעקבות הביקורת, הכריזה יו"ר הוועדה כי הסעיף לא יעבור כפי שהוא, והסעיף אכן הוסר היום מהצעת החוק.

לצד זאת, הכניסה הוועדה סעיף לחוק לפיו שרי הבריאות והאוצר יורשו להפחית את רצפת הצריכה של הקופות הקטנות מול חלק מבתי החולים, במטרה לאפשר לקופות הקטנות לפנות משאבים לפיתוח השירותים בקהילה. התנאים לקבלת ההטבה הם שהקופה היא קטנה בהתייחס לכמות המבוטחים בה (עד 20%) וגם בהיקף ההתחשבנות שלה מול אותו בית חולים (עד 12% מכלל ההתחשבנות שלו מול כלל קופות החולים).

עוד במהלך הדיון היום, הכריזה יו"ר הוועדה ח"כ סילמן כי בכוונתה להקים ועדת משנה שתדון בחלופות לחוק הקאפ: "נביא את הנושא הזה על סדר היום במטרה לעבור ממנגנון מסורבל לתכנית אסטרטגית סדורה שתיתן ודאות לקופות, לבתי החולים והכי חשוב- לאזרחי מדינת ישראל".

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<