חדשות

מקומו של Tocilizumab בטיפול ב-COVID-19 (מתוך NICE Guidance)

17/01/2021

 

מעדויות מוקדמות ממחקר REMAP-CAP עלה כי Tocilizumab (אקטמרה) עשוי לסייע בטיפול במבוגרים עם מחלה חמורה על-רקע זיהום בנגיף הקורונה, הנדרשים לתמיכה נשימתית או קרדיווסקולארית ביחידות טיפול נמרץ. במבוגרים מאושפזים עם מחלה בדרגה בינונית-עד-חמורה או חמורה, אשר לא נדרשו להנשמה מלאכותית פולשנית או לא-פולשנית, יש עדויות סותרות בנושא.

 

הממצאים בספרות הרפואית הציעו כי ייתכן והתועלת של Tocilizumab מוגבלת לחולים הקשים ביותר, בהם הטיפול ניתן זמן קצר לאחר התחלת טיפול בכשל לבבי או ריאתי, בשלב בו ההפרעה בתפקוד האיבר עשויה להיות הפיכה יותר.

 

באנגליה פורסם נייר עמדה ביניים בנוגע לשימוש במעכבי IL-6 (Tocilizumab או Sarilumab) בחולים המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ עם דלקת ריאות משנית ל-COVID-19. מסמך עדכני נועד להחליף את נייר העמדה הנ"ל.

 

בהחלטה על מתן הטיפול יש לקחת בחשבון את התועלת והבטיחות של הטיפול, כמו גם את המגבלות של העדויות הזמינות.

 

בשלב זה, ישנן עדויות מארבעה מחקרים אקראיים ומבוגרים בחולים אושפזו עם דלקת ריאות על-רקע COVID-19.

 

במחקר REMAP-CAP נכללו 778 חולים עם מחלה חמורה, שאושפזו ביחידות טיפול נמרץ וקיבלו תמיכה נשימתית או קרדיווסקולארית. חציון מספר הימים ללא תמיכה נשימתית היה גדול יותר משמעותית עם Tocilizumab, בהשוואה לטיפול סטנדרטי (10 לעומת 0 ימים; חציון יחס סיכויים מתוקן של 1.64, רווח בר-סמך 95% של 1.25-2.18). החוקרים מדווחים על שיעור נמוך יותר של מקרי תמותה באשפוז עם Tocilizumab, בהשוואה לטיפול סטנדרטי (28.0% לעומת 35.8%; חציון יחס סיכויים מתוקן להישרדות באשפוז של 1.64, רווח בר-סמך 95% של 1.14-2.35). עוד תועד שיפור מובהק סטטיסטית בתוצאים אחרים, כולל הישרדות לאחר 90 ימים, מרווח זמן עד לשחרור מיחידת טיפול נמרץ ומרווח זמן עד לשחרור מאשפוז. בחולים שלא הונשמו בתחילת הדרך, שיעורי ההידרדרות עד חיבור למכונת הנשמה, ECMO, או מוות היו נמוכים יותר משמעותית עם Tocilizumab בהשוואה לטיפול סטנדרטי.

 

בשלושה מחקרים שכללו מבוגרים עם COVID-19 בדרגה חמורה אשר לא הונשמו הודגמו תוצאות סותרות. במחקר אקראי שכלל מבוגרים עם זיהום בדרגה בינונית-עד-חמורה אשר לא נדרשו להנשמה לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין Tocilizumab וטיפול סטנדרטי בתוצא המשולב של הנשמה לא-פולשנית, הנשמה מלאכותית או תמותה.

 

באשר לבטיחות הטיפול, באחד המחקרים דווח על עליה משמעותית בשיעורי נויטרופניה, אך באופן לא-תואם נרשמה ירידה בשיעור זיהומים חמורים עם Tocilizumab לעומת פלסבו. במחקרים אחרים, לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית באירועים חריגים או אירועים חריגים חמורים בין טיפול ב- Tocilizumab ופלסבו או טיפול סטנדרטי.

 

חשוב לקחת בחשבון את המגבלות של המחקרים שבחנו את השימוש ב- Tocilizumab כנגד זיהום בנגיף הקורונה, כולל גודל המדגם, מבנה תווית-פתוחה, משך המעקב והכללת חולים מבוגרים בלבד.

 

NICE Guidance 15 Jan, 2021

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<