חדשות

תוצאות טובות יותר במטופלים בסאקסנדה עם ירידה מוקדמת במשקל הגוף לאחר התחלת הטיפול (International Diabetes Federation Congres)

23/05/2021

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

לאחר ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף בעקבות התחלת טיפול ב-Liraglutide במינון 3.0 מ"ג ליום (סאקסנדה), בקרב אלו בהם תועדה תגובה מוקדמת לטיפול התרופתי נרשמה ירידה גדולה יותר במשקל הגוף לאחר 56 שבועות, בהשוואה לאלו בהם לא תועדה תגובה מוקדמת לטיפול בסאקסנדה, כך מדווחים חוקרים במהלך כנס ה-International Diabetes Federation Congress.

 

מחקר SCALE Maintenance כלל מבוגרים עם השמנה או עודף משקל עם תחלואה נלווית, בהם נרשמה ירידה של לפחות 5% ממשקל הגוף הראשוני במהלך תקופת הרצה בת 4-12 שבועות של דיאטה דלת-קלוריות (1,200-1,400 קלוריות/יום) לפני הקצאה אקראית לטיפול בסקסנדה או פלסבו, כתוספת לדיאטה ופעילות גופנית.

 

בניתוח פוסט-הוק השלימו החוקרים הערכה של התוצאים לאחר 56 שבועות טיפול בסקסנדה בקרב מטופלים בסקסנדה עם תגובה מוקדמת לטיפול (ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף לאחר 16 שבועות), בהשוואה לאלו ללא תגובה מוקדמת לטיפול (ירידה של פחות מ-5% ממשקל הגוף לאחר 16 שבועות).  

 

לאחר 12 השבועות שטרם ההקצאה האקראית, הירידה הממוצעת במשקל הגוף בכלל המשתתפים במחקר שהשיגו ירידה של לפחות 5% במשקל גופם עמדה על 6.0% ממשקל הגוף ההתחלתי . משתתפים אלו לאחר מכן חולקו באקראי ביחס 1:1 לטיפול בסקסנדה או פלסבו.

 

מבין כלל המשתתפים שהשלימו 16 שבועות טיפול בסקסנדה (190 משתתפים), קרוב לשני שליש (65%, 123 מטופלים) הגיבו מוקדם לטיפול ו-35% (67 מטופלים) לא הגיבו מוקדם. מבין 159 מטופלים שהשלימו 56 שבועות טיפול, 108 (68%) הגיבו מוקדם לטיפול ו-51 (32%) לא הגיבו מוקדם לסקסנדה.

 

מהערכת השינוי מההקצאה האקראית עד לאחר 56 שבועות במשקל הגוף עלה כי באלו עם תגובה מוקדמת לטיפול תועדה ירידה של 9.9% במשקל הגוף, כאשר באלו ללא תגובה מוקדמת לטיפול לא חל שינוי במשקל הגוף. שיעור המטופלים בו תועדה ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף עמד על 73.1% באלו עם תגובה מוקדמת לטיפול, לעומת 11.8% מאלו ללא תגובה מוקדמת לטיפול. ירידה של מעל 10% או מעל 15% ממשקל הגוף תועדה ב-47.2% ו-20.4% מאלו עם עדות לתגובה מוקדמת לטיפול, אך לא תועדו מקרים דומים בקרב אלו ללא עדות לתגובה מוקדמת לטיפול התרופתי.

 

מבין כלל המטופלים עם עדות לתגובה מוקדמת לטיפול בסקסנדה, 91.7% שמרו על הירידה במשקל שהושגה בתקופת ההרצה לאורך 56 שבועות המחקר, בהשוואה ל-47.1% בלבד מאלו ללא תגובה מוקדמת לטיפול.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי לאחר ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף לפני הקצאה אקראית, באלו עם עדות לתגובה מוקדמת לטיפול בסקסנדה תועדה ירידה ממוצעת וקטגוריאלית במשקל הגוף שהייתה גדולה יותר, בהשוואה לאלו בהם לא תועדה תגובה מוקדמת לטיפול בסקסנדה, בקרב אלו שהשלימו 56 שבועות טיפול.  האירועים החריגים היו דומים בין אלו עם תגובה מוקדמת ואלו ללא תגובה מוקדמת לסקסנדה, אך תועד שיעור גבוה יותר של אירועים חריגים חמורים ואירועים חריגים גסטרואינטסינאליים בקרב אלו עם תגובה מוקדמת, לעומת אלו ללא תגובה מוקדמת לסקסנדה.

 

מתוך כנס ה-International Diabetes Federation Congress.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<