חדשות

האיגוד הישראלי לכוויות מברך על צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים וממליץ להרחיבו

11/11/2019

*לצו לחצו כאן

האיגוד הישראלי לכוויות, המהווה חלק מתוך האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית בהסתדרות הרפואית, מברך את נציב כבאות והצלה לישראל על צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים (10 בנובמבר, 2019 ועד 15 בנובמבר 2019 ) וממליץ לשקול להרחיבו גם באירועים נוספים בהם נשקפת סכנה ברורה לשריפות כדי לחסוך בסיכון חיי אדם. האיגוד הישראלי לכוויות מדגיש כי: "מדורות הן דבר מקובל בכל מקום בארץ ובעולם, כבילוי, מטעמי מסורת, דת או תרבות, אך מי שנפגעו חלילה ונכוו עלולים לשלם על כך בחייהם או לסבול מהשפעות ניכרות על איכות שארית החיים ולכן אנו ממליצים לשקול להרחיבו לאירועים נוספים המועדים לשריפות".
באיגוד הישראלי לכוויות מוסיפים כי: "מדינת ישראל לא ערוכה להתמודדות עם אירוע כוויות רב נפגעים, מצבנו היום לוקה במחסור חמור בתשתיות ובתקציבים. אין לנו מערך גדול מספיק לטיפול בכוויות שיכול להתמודד עם תרחיש של קליטה וטיפול בנפגעי כוויות רבים במקביל. עיקר הקושי הוא במספרן המדאיג והנמוך מאוד של מיטות טיפול נמרץ בכוויות במדינת ישראל. עובדה זו אף פוגעת קשות באיכות הטיפול הרפואי בנפגעי כוויות מורכבים באופן יומיומי ולא רק בזמן חרום. המצב חמור ומטריד במיוחד לגבי ילדים, היות ובמדינת ישראל כיום אין אפילו מיטה אחת ייעודית לטיפול נמרץ בכוויות בקרב ילדים. אנחנו מתריעים היום כי אם חלילה בעקבות גל השריפות הנוכחי, או אירועים אחרים בעתיד, יתרחש אסון עם נפגעי כוויות רבים במקביל, לא נוכל לתת מענה רפואי הולם.
באיגוד לכוויות המהווה חלק מהאיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית מדגישים כי: "כוויות הן פגיעה מורכבת אשר יכולה להחמיר ולגרום לנזק בשלב החריף או הממושך. יש לטפל בנפגע באופן מיידי באמצעות צוות מיומן ובעל ניסיון תוך שימוש במיטות ייעודיות המאפשרות מתן טיפול נמרץ שמטרתו היא מניעת זיהומים וריפוי מהיר של הכוויה תוך שמירה על נוחות מרבית לנפגע".
באיגוד מזכירים כי: "כבר בשנת 2012, בעקבות אסון השריפה בכרמל, הוציא משרד הבריאות חוזר מקיף, בו הוצגה הכוונה להקים ארבעה מרכזי כוויות ארציים הכוללים מיטות טיפול נמרץ ייעודיות לטיפול בכוויות. עד היום למרבה הצער בחלוף 7 שנים הוקם רק מרכז כוויות אחד במדינת ישראל. מדובר בצורך לאומי חיוני ממדרגה ראשונה".
רקע
דדי שמחי, רב טפסר נציב כבאות והצלה לישראל הוציא הבוקר ( 10.11.2019 בשעה 11:00) צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים. לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות(, התשע"ה – 2015. בצו נכתב: בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום. מדורות(, התשע"ה – 12015 )להלן – התקנות(, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני מורה על איסור כללי להדלקת מדורות, החל מיום א' 10 בנובמבר, 2019 )יב' בחשוון, התש"פ( במועד חתימתו ועד ליום ה' 15 בנובמבר, 2019 )יז' בחשוון, התש"פ( בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ . למעט באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 35 למען הסר ספק יובהר, כי איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות בשטחים פתוחים, עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים, גזם וחומרים לרבות במהלך או בקשר עם מסיק זיתים. מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

בברכה,

נאוה עינבר
דוברת
האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית בהסתדרות הרפואית

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<