חדשות

משרד הבריאות מעדכן את הקריטריונים לביצוע בדיקות PCR לזיהוי קורונה כך שאנשים ללא סימפטומים שהיו במגע עם נשא מאומת לא יהיו זכאים לבדיקה, גם אם הם בקבוצת סיכון גבוה

15/07/2020

מאת מערכת אי-מד

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי (שהודיעה כזכור על פרישתה)  מפרסמת היום הנחיות וקריטריונים חדשים לביצוע בדיקות לזיהוי COVID-19 .

מטרת העדכון היא להקטין העומס והביקוש הקיים על ביצוע הבדיקות, וביצוע תיעדוף בהתאם. 

בהמלצות נכתב:

הבדיקות הן משאב לאומי והקצאת הבדיקות מבוצעת בהתאם לתעדוף הלאומי. בדיקות מעבדה ל-SARS 2-CoV על ידי קופות החולים במסגרת מרפאות הקהילה , תבוצענה במקרים הבאים:

 1 כלל בעלי התסמינים הקליניים (בהעדר אבחנה חליפית היכולה להסביר את התסמינים): חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר או שינוי/ אובדן חוש טעם או ריח (ללא נזלת כתסמין בודד).

2 .חסרי תסמינים קליניים, יבדקו במקרים הבאים בלבד:

 א. בני בית של חולה מאומת

ב. עובר למוסד/ מסגרת טיפולית עם שיעור גבוה של אוכלוסייה בסיכון, כגון בית אבות או מוסד סיעודי. אם חוזר למוסד ממנו יצא, ייבדק רק אם אושפז במוסד רפואי טרם חזרתו.

ג. לפני פרוצדורות אלקטיביות, על פי ההנחיות אשר בסימוכין "ביצוע בדיקות PCR ל-SARS 2-CoV לפני פרוצדורות אלקטיביות".

ד. בדיקות מיוחדות באישור משרד הבריאות באוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה לשירותי רפואה שיש חשד שנמצאים בסיכון לתחלואה למשל עקב תנאי צפיפות.

ה. יש להדגיש כי אין צורך לקחת בדיקה למבודדים שאינם עונים לאחד מהקריטריונים א'-ד', אלא אם פיתחו תסמינים.

 3. מקרים מיוחדים לשיקול דעתו של הרופא המטפל ו/או הקופה המבטחת על פי הקצאה יומית של 5000 בדיקות: 2500 כללית, 1250 מכבי, 750 מאוחדת, 500 לאומית.

4 .מצבים נוספים:

א. מקרים מיוחדים בהנחיית רופא המחוז של משרד הבריאות

ב. נמצא חיובי במסגרת סקר סרו-אפידמיולוגי (המצאות נוגדני IgG )ואינו ידוע כמחלים

ג. לקיחת דגימה לחולה קורונה לצורך הגדרתו כמחלים על פי נוהל "ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה החדש"(מס' סימוכין מס' 262586620)

ד. לקיחת דגימה חוזרת לאחר קבלת תוצאה של בדיקה פסולה

5 .בדיקות במסגרת "מגן אבות", יבוצעו על פי הנחיות המתעדכנות מעת לעת

לנוהל באתר משרד הבריאות

הערת המערכת: זהו שינוי במדיניות אותה התווה שר הבריאות החדש אדלשטיין כאשר קרא לציבור "בואו להידבק" , כזכור, גם לאנשים ללא תסמינים אך שהיה חשש שהיו במגע עם נשא מאומת. הקריאה של אדלשטיין גרמה לעלייה משמעותית במספר הנבדקים, שגדל עוד יותר בעקבות העלייה במספר הנדבקים המאומתים.

כתוצאה מכך גבר הלחץ על רופאי קופות החולים לאשר בדיקות שגרם לצוואר בקבוק שהקשה על מערכת הבריאות להתמודד, תוך כדי עלייה לרמה של כ-20,000 בדיקות ביום ואף יותר.  

השינוי עליו הוכרז היום צפוי להפחית בעיקר את מספר הנבדקים על רקע מגע עם נשא מאומת. מדובר באנשים האמורים להימצא בבידוד של 14 יום, כך שללא בדיקה שתשלול חשיפה לנגיף, מספר האנשים שיידרשו להימצא בבידוד צפוי לגדול.

הנוהל החדש מבטל למעשה את שיקול הדעת של רופא המשפחה/קהילה אך משאיר עדיין שיקול דעת לרופא המחוזי.  אין התייחסות לאוכלוסייה שבסיכון בנוהל (למעט המשך בדיקות במסגרת תכנית "מגן אבות"), וזו עלולה להיות בעיה. יש מקום לשקול ביצוע בדיקה לאדם המוגדר בקבוצת סיכון גבוה אשר נחשף לנשא מאומת שכן הסיכון שלו להידבק, והסיכון שלו לפתח מחלה חמורה גבוה משמעותית משאר האוכלוסייה, וזיהוי מוקדם ומתן טיפול מתאים בהקדם בקבוצה זו קריטי בשיפור סיכויי ההחלמה.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<