Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2008 מונחים רפואיים בעברית: עגבת / מאת פרופ' זרם פריאר

 

בפרק ההיסטורי החודש  עסקנו בתולדות מחלת העגבת באירופה. השם הלועזי  שאול משיר המתאר רועה צאן ושמו  סיפילוס, שלקה במחלה. בעברית השם "עגבת"   כבר רומז על כך  שבמחלת מין מדובר.

 

עגוב, משמעו לחשוק, לחזר אחרי אישה ולהתעלס באהבים. "אל בני אשור עגבה" אומר הנביא יחזקאל, על  עם ישראל כאשר מנסים להתחבר לתרבות רעה. שיר "עגבים" הוא פזמון אהבה.

 

גם שם העצם "עגבה" מופיע בספר יחזקאל, במובן של  תשוקה מינית ואהבת בשרים:- "ותרא אחותה ותשחת עגבתה ממנה  ואת תזנוניה ( כלומר   הייתה מושחתת   מאחותה. )   

                             

ואם בעגבת עסקינן – נזכיר גם מחלת מין נוספת, עתיקת יומין והיא ה"זיבה."  המילה "זיבה" משמעותה, מחלת ה "gonorrhea". התורה כותבת רבות אודות חולה הנקרא "זב" ואין אנחנו יודעים עם הוא סבל ממחלת הזיבה כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אך ברור מהתיאורים המקראיים שסבל מהפרשה מוגלתית הנובעת מאבר המין.

 

המלה "זיבה" עברה צרופים רבים במונחי הרפואה המודרנית:- לדוגמה, זיבה לבנה, leucorrhea, זיבת האוזן otorrhea,  זיבת חניכיים מוגלתית – כשמה כן היא וגם המונח זיבת הלידה,  מובנת מאליו.

 


סגור חלון