Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

28/09/2010 אפילו התערבות קצרה בחדר מיון יכולה לצמצם את האלימות של מתבגרים ששותים אלכוהול. (Pediatrics)

חדר המיון הוא הזדמנות למפגש בין רופאים לבין מתבגרים. עובדה זו הייתה נכונה במיוחד לגבי ארצות הברית, שם  ביטוח בריאות לכל האוכלוסייה לא היה בתוקף עד לפני זמן קצר. התוצאה הייתה כי  מתבגרים ללא ביטוח, או בעלי בטוח מוגבל, פנו לעזרה לחדרי המיון. לכן המקום המתאים ביותר להפעיל התערביות רפואיות – כוונתנו היא לתכניות מסוג  prevention programs- -  היו חדרי מיון.

 

דרך חדרי המיון המטפלים ורשויות בריאות הציבור יכלו להגיע לנוער שאינו מבקר בבית הספר בצורה מסודרת, או בכלל לא, או נוער שרואה את עצמו מבוגר מדי בשביל רופא ילדים וטרם מצא לעצמו רופא משפחה. השימוש באלכוהול והאלימות הנובעת מהרגל זה הולך וגודל בכל העולם המערבי. תכניות התערבות, שמטרתם היא לצמצם את שתית האלכוהול ובעקבות זה האלימות, הולכות ומתרבות בארצות הברית, אך אין מספיק עבודות הבודקות את יעילות תכניות אלה.

 

במאמר לפנינו החוקרים בודקים תכנית התערבות קצרה שניתנה בחדר המיון לנוער בגילאים 14 ועד שמונה עשרה כאשר סיבת הפנייה לחדר מיון הייתה שימוש באלכוהול, תוצאות של אלימות או שניהם גם יחד. המחקר התנהל בעיר פלינט, מישיגן, במשך שלוש שנים. בתקופה זו 3338 נוער בגיל 14 עד 18 פנו לחדר מיון בו התנהל המחקר. כולם מילאו שאלונים באשר לשימוש באלכוהול או מעורבות באלימות בשנה הקודמת. הקבוצות התפלגו לקבוצת בקרה – 235 משתתפים, קבוצת התערבות באמצעות תוכנית במחשב – 237 משתתפים או התערבות על ידי מטפל – 254 משתתפים.

 

התוצאות נבדקו על ידי שאלון שהוגש למשתתפים שלושה חודשים ושישה חודשים לאחר ההתערבות. התוצאות הראו כי בקבוצת ההתערבות על ידי מטפל כעבור שלושה חודשים  הייתה ירידה בהתנהגות האגרסיבית כלפי עמיתים  עם סיכון יחסי ממוצע שירד ל 0.74. התערבות על ידי תכנית במחשב כעבור שלושה חודשים גם היא גרמה לירידה בהפרעות התנהגותיות משניות לשתיית אלכוהול.

כעבור שישה חודשים, נמצאה ירידה באגרסיביות לאחר שתית אלכוהול בשתי קבוצות ההתערבות – הן אלה שטופלו בהתערבות על ידי מטפל והן אלה שטופלו על ידי תכנית במחשב.

 

מאמר מערכת סוקר את הנושא בכללותו.

 

שלוש סיבות העיקריות למוות בקרב נוער בין השנים 12 ועד 20 שנה הן פציעות שנעשו שלא במתכוון, הריגה ואיבוד לדעת. השימוש באלימות וכן שתיית אלכוהול הם  גורמי סיכון למקרי מוות אלה. מובן שלפנינו בעיה בבריאות הציבור ממדרגה ראשונה, ואין פלא שאנחנו מחפשים דרכים למנוע מקרי מוות מיותרים אלה. יתכן שהתערבות קצרה כפי שהיא מומלצת במאמר שהבאנו היא תשובה אחד. מחקרים קודמים שנערכו אצל מבוגרים ששתו אלכוהול אך לא היו אלכוהוליסטים מושבעים, שיטה זו קצרה הצלחה. השיטה זולה ופשוטה. התוצאות בקרב בני נוער כפי שתואר כאן, הן פחות משכנעות. יש מחקרים אשר השיגו תוצאות חיוביות ומנגד מחקרים שטוענים שהשיטה אינה יעילה במקרים של טראומה המבקרים בחדרי מיון. לפי כותב מאמר המערכת  התוצאות במחקר המתואר כאן צנועות למדי והשיפור שהתגלה בשלושה חודשים נעלם כבר כעבור ששה חודשים. התוצאות הסתמכו על תצפיות של המשתתפים עצמם ולכן הן לא לגמרי אובייקטיביות. עדיף היה לו החוקרים השתמשו בדווחים של הרופאים המטפלים, באשר לשכיחות של מקרי טראומה בין המשתתפים. שיטות יעילות יותר במלחמה נגד שתייה מופרזת של אלכוהול  בקרב הנוער, הן שיטות אדמיניסטרטיביות דוגמת העלאת המיסים על אלכוהול והעלאת הגיל המינימום בו מותר לקנות אלכוהול. המצב הנוכחי הוא שטרם הצלחנו לפתח שיטה קלינית יעילה שתעזור לנו לצמצם את שתיית האלכוהול בקרב הנוער ובינתיים לא עלה לאל ידינו  למנוע את האלימות שהיא תוצאה של שתיית האלכוהול. 

 

המאמרים הופיעו בכתב העת Journal of the American Medical Association  מיום ה 4 באוגוסט 2010.

 

Effects of a brief intervention for reducing violence and alcohol misuse among adolescents

Walton MA et al

Pediatrics 2010;304:527

 

 

סגור חלון