Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/01/2011 בקיצור: מה הסיכון שפרכוסים ראשוניים המלווים מחלה חריפה יחזרו בעתיד

פרכוסים הם תופעה שכיחה בקרב ילדים הלוקים במחלה חריפה. כאשר פרכוסים מלווים מחלה חריפה בפעם הראשונה, ללא עלייה בחום הגוף- מה הסיכוי שתופעה זו תחזור בעתיד ?

 

החוקרים ערכו סקר פרוספקטיבי בקרב ילדים שלקו בפרכוסים בפעם הראשונה כתופעת לוואי של מחלה חריפה ללא עלייה בחום הגוף. הסקר כלל בדיקה וירולוגית של נוזלי הגוף ומעקב חודשי  מיום הפרכוס הראשון ועד גיל שש שנים.

 

סך הכל נרשמו 117 ילדים בסקר. ב 67% המחלה הייתה מלווה בעלייה בחום. כאשר הפרכוסים הופיעו במהלך מחלה חריפה ללא חום, נמצא סיכוי מוגבר שהמחלה החריפה הייתה גסטרואנטריטיס. הסיכוי שהפרכוסים יחזרו פעם נוספת היה בסדר גודל דומה בקבוצה בה המחלה הייתה מלווה בעלייה בחום הגוף ובקבוצה בה המחלה לא הייתה מלווה בעלייה בחום הגוף. כאשר הפרכוסים היו תופעת לוואי של גסטרו-אנטריטיס הסבירות שהפרכוסים יחזרו פעם נוספת, הייתה נמוכה בהשוואה למחלות זיהומיות אחרות.

החוקרים מסכמים כי הקשר של גסטרואנטריטיס לפרכוסים שונה מהקשר של כל יתר המחלות הזיהומיות לפרכוסים. כאשר גסטרו-אנטריטיס נמצא ברקע של פרכוסים הפרוגנוזה טובה יותר: הסיכוי לחזרה של פרכוסים הוא נמוך וכן נמוך גם הסיכוי לנזק למערכת העצבים.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics  ביום 22 לנובמבר 2010.

 

Redefining outcome of first seizures by acute illness

Martin ET et al

Pediatrics 2010;126:e1477-e1484

סגור חלון