Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2011 חשיפה לחיידקים סביבתיים ומניעה של קצרת - אסתמה.

בשנים האחרונות הופיעו מספר עבודות שהוכיחו כי חשיפה מוגברת לחיידקים מועילה במניעת מחלות אטופיות דוגמת אסתמה  וקדחת השחת. מחקרים אלה  יצאו ממספר מרכזים שונים, מהם ברוסיה ובפינלנד – כלומר אזורים סמוכים מבחינה גיאוגרפית אך שונים לגמרי מבחינת אופי הסביבה. התבהר ממחקרים אלה שככל שהחשיפה לחיידקים גדולה יותר, כך מצטמצמת שכיחות של אסתמה ושל מחלות אטופיות נוספות. מחקרים אחרים הוכיחו שילדים הגדלים במשקים חקלאיים לוקים פחות במחלות אטופיות כולל אסתמה. מחקרים נוספים בדקו את השפעת חומרי פירוק של חיידקים כגון אנדו-טוקסינים וחומצה מורמית -  muramic acid.

במחקר הנוכחי החוקרים השתמשו בשיטות מולקולריות בכדי להגדיר ביתר דיוק את החומרים המועילים במניעת התקפי אסתמה ומחלות אטופיות. שני מחקרים שונים כלולים בדוח זה. במחקר הראשון ילדים גרמניים שחיו במשקים חקלאיים מסורתיים אשר נבדקו והושוו לילדים שלא חיו במשקים באותו אזור של גרמניה. הקבוצה השנייה אם כן – קבוצת הביקורת. בעבודה נבדק אבק של מזרונים כדי להגדיר את ה DNA של חיידקים שלא ניתן לזהות באמצעות שיטות של תרביות קונבנציונאליות. מטרת עבודה זו היתה לקבל תמונה שלמה יותר של החיידקים המזהמים את הסביבה, חיידקים שאולי ממלאים תפקיד חשוב במניעת המחלות האטופיות. במחקר השני נבדק אבק מחדרי ילדים בגרמניה כדי לזהות חיידקים ופטריות בתרביות קונבנציונאליות.

 

שני המחקרים אישרו פעם נוספת, שככל שהחשיפה לחיידקים גדולה יותר כך הסיכון לפתח אסתמה קטן יותר. שנית, ככל שמגוון החיידקים היה רחב יותר כך קטן הסיכון לפתח  אסתמה – משמע שלא רק כמות החיידקים היא שמונעת את המחלות האלה אלא גם מגוון האלרגנים. במיוחד בלטו בהשפעתן המניעתית פטריות מזן eurotium  והחיידקים Listeria monocytogenes, זנים שונים של bacillus, וזנים שונים של corynebacterium.

 

אנחנו מביאים ממאמר מערכת המסכם עבורנו את הנושא.

קל לדמיין מדוע ילדים הגדלים במשקים חקלאיים יהיו בריאים יותר מאלה הגדלים בערים. יש להם יותר אוויר, שמש ופעילות גופנית. אך מחקרים רבים מראים, כי  דווקא החיידקים והפטריות בסביבות החקלאיות הן אשר מקנים לגרים שם את החסינות מאסתמה. עבודות קודמות שניסו להגדיר החומרים הספציפיים הפעילים מצאו, כי חשיפה לפרות, לחזירים, לשחת והשתייה של חלב לא מפוסטר הם אשר מקטינים את הסיכון לאסתמה. מחקרים נוספים הראו כי החיידקים הלא פתוגניים המקנים לנו חסינות מפני אסתמה, מפעילים המערכת האימונית הטבעית, the innate immune system, וכנראה כתוצאה מכך מתפתחת סבילות לחלבונים העלולים לגרום לאסתמה בבני אדם שלא היו חשופים לחלבונים אלה.

המחקר הנוכחי אישר את מה שהיה ידוע לנו, והוא כי בקרב  ילדים הגרים במשקים  חקלאיים הסיכון ללקות באסתמה הוא חצי מזה של ילדים הגרים בערים. הקשר ההפוך בין ילדי המשקים לבין העירוניים בלט יותר כאשר נבדקו רמות הנוגדנים מסוג IGE. נוגדנים אלה, המצביעים על מצב של אטופיה היו נמוכים יותר בבני המשקים החקלאיים.

חסינות בפני אסתמה הייתה קשורה לסוגים מסויימים של חיידקים ופטריות וכן לטווח המגוון של חיידקים – מה שלא נמצא בחסינות בפני מחלות אטופיות אחרות.  כלומר על אף העובדה שגדילה במשק חקלאי מונעת מחלות אטופיות, החוקרים טרם הצליחו לזהות חיידקים ספציפיים שעושים זאת.

המחברים מציעים תיאוריה המסבירה את הממצאים- אך אנחנו מדגישים שמדובר בהשערה בלבד שאין לה הוכחה כעת. חיידקים מתחילים להתרבות בריריות הגוף מיד לאחר הלידה. בו בעת המערכת האימונית מתחיל להתפתח בגוף, כולל הרקמה הלימפטית של  הריאות והמעיים. לתינוקות הגדלים במשקים, תאי T אימוניים יכירו את האנטיגנים החדשים ויעודדו התפתחות של סבילות לחלבונים אלה.

הסבר אפשרי שני הוא שהחיידקים מהמשקים החקלאיים מתרבים בריאות של התינוקות ומונעים מחיידקים אחרים, שהם פתוגניים וגורמים להתקפי אסתמה, להיאחז ברירית הריאה.

מאמר המערכת מסיים בהערה שבשנים האחרונות שכיחות מחלת האסתמה הכפילה את עצמה. לכן יש צורך במחקרים נוספים שמשתמשים בשיטות מתקדמות יותר מאשר אלה שבמאמר שסקרנו, כדי לזהות את הגורמים למניעת אסתמה וכן למחקר יישומי המציע שיטות טיפול למניעת המחלה.

 

המאמרים הופיעו בכתב העת New England Journal of Medicine  מיום 24 לפברואר 2001.

 

Exposure to environmental organisms and childhood asthma

Ege MJ et al

N Eng J Med   2011;364:701

 

 

 

סגור חלון