Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2013 סיפור אישי: מקום המפגש

מכל הדרכים להתמודד עם סבל – הכחשה, רציונליזציה, רוחניות או מציאת תחליפים – מעטות הדרכים המשמשות לנו מקום מפלט. רובן יפרידו בינינו לבין החיים שאנו רוצים לברך ויכשילו את מטרת חיינו. הדבר העצוב הוא שלעולם לא נוכל להימלט מפני הסבל. הסבל הוא חלק מהחיים, להסתתר ממנו פירושו לסבול לבד.

כל אחד זקוק למקום מפלט בעיתות מצוקה. הקושי הוא בידיעה היכן למצוא את כוחנו. דבר זה הובהר לי כשלימדתי קבוצת סטודנטים מתחילים שיעור במחלות גנטיות. האישה שהואילה בטובה לספר את סיפורה בכיתה הייתה אם צעירה, שגילתה לא מכבר כי היא נושאת גן שיעצור את התפתחות מוחם של שני ילדיה הקטנים. האובדן שלה היה בל יתואר והיקפו מובן מייד לאמהות בכל הזמנים. תהיתי כיצד תמצא דרך להמשיך, ובעודי  יושבת שם ומאזינה לסיפורה, התחלתי להתפלל למענה בשקט.

הסטודנטים היו צעירים ולא הייתי בטוחה כיצד יגיבו אליה. מיד לאחר שעזבה את החדר, השתררה דומיה ובמרכזה עמד משהו אמיתי, אינטימי ואנושי עד מאד. למרבה הצער,  הוא נעלם כשהסטודנטים הזדרזו לשוחח על מהות המחלה שגרמה לטרגדיה. במחצית השעה לאחר מכן, הם ניתחו ושתפו זה את זה בנתוני מחקר ובכמויות מידע עצומות על פיגור שכלי. בהדרגה התחלתי להבין כי הסבל שהיינו עדים לו גבר על ניסיון החיים בחדר. איש שם עדיין לא צבר מספיק חוכמה כדי להגיב, או כוח כדי להתמודד. דרכם של הסטודנטים להיאבק במשהו כה עצום ואטום בפני כל מומחיות רפואית, הייתה דרך הבנת הפתולוגיה של המחלה. הם חיפשו מסתור במדע. אבל בחיים זה לא כך. המדע אינו מקום מפלט, הוא אינו יכול להגן עלינו מפני הסבל. ההיסתתרות מהסבל רק גורמת לנו לפחד יותר.

הסבל מקיף אותנו. אפשר שיש לנו ידידים ובני משפחה שאיבדו שד במחלת הסרטן, שיש להם איידס או אלצהיימר, וגם הצעירים שבינינו נתקלו בוודאי במוות בקרב ידידים או בני משפחה. עד לפני זמן קצר מאד, היו רק אנשי המקצוע עצמם מעורבים בדברים מעין אלה, וכל מי שמת, מת בבית חולים. לא עוד. הסבל פלש אל מחוץ לבית החולים ואל תוך בתינו.

להימנעות מהסבל יש מחיר כבד של הרחקת עצמנו מהחיים. כדי לחיות במלאות, ייתכן שנצטרך לבחון לעומק ובכבוד את סבלנו ואת סבלם של אחרים.  במעמקי כל פצע ששרדנו נמצא הכוח שאנו זקוקים לו כדי לחיות. התבונה שפצעינו יכולים להציע לנו היא מקום המפלט. מציאתו אינה מיועדת לרַפֵי הלב.  אבל כך גם החיים.

 

הסיפור מובא מספרה של ד"ר רחל נעמי רמן, My grandfather's blessings. תרגמה מאנגלית :- ארנה פרייזר. מודן הוצאה לאור.    ֵ

 

סגור חלון