Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/09/2013 הרפואה בראי ההיסטוריה- התפתחות ההרדמה בארצות הברית FREE

המשך השימוש ב-  nitrous oxide  גילה שאי אפשר לסמוך על השפעת הגז בכל מקרה והשימוש בו במקרים כירורגיים דעך. William Morton  היה שותף לשעבר של רופא שיניים אך הוא עצמו לא היה רופא.  רופא אחד הציע לו לנסות את ההשפעה של אתר וניסיונות אלה עלו בהצלחה. מורטון לא גילה  באיזה גז השתמש כי הוא ראה את פוטנציאל המסחרי של הגז המרדים. הוא צבע את האתר והוסיף חומרים אשר שינו את ריחו. צעד זה גרם לרוגז בקהילה הרפואית ולא עבר זמן רב את שהרכב הגז נודע ברבים.  כעת החלה מחלוקת באשר לאבהות של ההמצאה. ממשלת ארצות הברית הצהירה כי תיתן 100,000 דולר לממציא שיטת ההרדמה. אך כמה אנשים טענו לתואר זה והמחלוקת נמשכה שנים רבות ובסוף אף אחד לא זכה במענק שהובטח. מידע על התגלית של הרדמה באתר הגיע לאירופה והניתוח הראשון בהרדמה כללית באתר נעשה בשנת 1846.

 

באותו עת הפרופסור למילדות באדינבורג, James Young Simpson שמו,  חיפש חומר מרדים והגיע למסקנה שהשימוש באתר אינו עונה על הדרישות שלו. כימאי בשם David Waldie  הציע לו  לנסות את הגז Chloroform,  גז שהומצא על יד כימאים בארצות הברית, בגרמניה ובצרפת  בצורה בלתי תלויה ובערך באתו עת. סימפסון ניסה את הגז על עצמו בנוכחות כמה מכרים וכאשר התעורר וראה את יתר הנוכחים  שרועים על הרצפה ללא הכרה, הגיע למסקנה שאולי כלורופורם יתאים לחולות שלו. במשך חמישים השנים הבאות כלורופורם היה גז ההרדמה המועדף בבריטניה. לא כולם שמחו עם התגלית של כלורופורם. מתנגדיו של סימפסון טענו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לצעקות הרציניות של יולדות בעת הלידה וד"ר סימפסון מתערב  במעשה בראשית,  הרי כתוב  בכתבי הקודש "בעצב תלדי בנים".

 

מוזר שסימפסון  התנגד לעקרונות האנטי-ספסיס שהלורד ליסטר פרסם באותה עת, אך סימפסון בעצמו הכניס כמה חידושים במקצועו שלו. הוא שיפר את טכניקת כריתת השחלות  ואת המבנה של מלקחיים להוצאת תינוקות. בנוסף הוא ניבא שבעתיד ימציאו קרניים שבעזרתן אפשר יהיה לחדור לגוף ולקבל תמונה של האברים הפנימיים. בנוסף סימפסון גם היה ארכיאולוג ובין הספרים שהוא כתב, אחד מוקדש לשאלה "האם לצבא הרומי היו קציני רפואה" סמפסון נולד בשנת 1811 ומת בשנת 1870.


סגור חלון