Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/01/2014 האם יש קשר בין עצירות לבין הפרעות קשב וריכוז ? (Pediatrics)

עצירות היא בעיה נפוצה בקרב ילדים בארצות הברית. ההגדרה של עצירות מתייחסת לקשיים בזמן הטלת הצואה, לכאבים המתלווים לפעולת מעיים , לתדירותה ולמרקם של הצואה.  בקרב ילדים גם הימנעות רצונית להטיל צואה מהווה גורם אטיולוגי. הצורה הכי שכיחה בילדים היא עצירות פונקציונלית, דהיינו עצירות ללא גורם אנטומי, רפואי או פרמקולוגי. לעצירות תופעות לוואי דוגמת כאבי בטן או סיבוכים דוגמת כאבים בזמן הטלת הצואה, חוסר שליטה על הסוגרים  ודליפה מתמדת של צואה. במונח "חוסר שליטה על הסוגר" או fecal incontinence"" הכוונה היא להטלת צואה בלתי רצונית לאחר הגיל בו רוב הילדים כבר רכשו שליטה על הסוגר. הדעה הרווחת היא שגיל זה הוא גיל ארבע שנים. עצירות וחוסר שליטה על הסוגרים לעיתים קרובות קיימים בעת ובעונה אחת, ומהווים מטרד לחולים, להורים ולרופאים ומורידים את איכות החיים של הילד.

האטיולוגיה היא בדרך כלל צרוף של דיאטה  ללא מספיק פייבר (fiber) והימנעות רצונית מהטלת הצואה. רופאים המנוסים בטיפול של עצירות ערים לעובדה שבנוסף לטיפול תרופתי במקרים אלה חשוב לשים לב לאספקטים ההתנהגותיים של הבעיה. מעט מחקרים הופנו לקשר של עצירות וחוסר שליטה על הסוגרים לבין בעיות התנהגותיות, פסיכולוגיות ורגשיות. מחקר אחד הסב את תשומת ליבנו לקשר בין עצירות לבין בעיות בבית הספר. אחד המחקרים גם מצא קשר בין עצירות לבין תכונות אופייניות לאוטיזם.

תסמונת ההפרעות קשב וריכוז – attention deficit hyperactivity disorder: ADHD  -  מאופיינת  על ידי קושי של ילדים להתרכז, אי שקט ופזיזות.  תסמונת זו היא ההפרעה ההתנהגותית הכי נפוצה בקרב ילדים. עד כה לא נבדק קשר אפשרי בין הפרעות קשב וריכוז לבין בעיות הקשורות להטלת הצואה.

המחקר הנוכחי התנהל בצורה רטרוספקטיבית. החוקרים השתמשו בתיקים של ילדים של חיילים בארצות הברית. [הערת העורך :- הבחירה של ילדים של חיילים נבעה מכך, שהמחקר נערך במוסדות של צבא ארצות הברית]. גיל הילדים נע בין 4 ועד 12 שנה. החוקרים  חיפשו את האבחנות של הפרעות קשב וריכוז, עצירות וחוסר שליטה לפי הקוד (code) של ה  International classification of diseases .

בסקר נכללו מעל 700,000 ילדים. מתוכם 32,000  ילדים לקו בהפרעות קשב וריכוז שהם 4.4% של כלל הילדים. ילדים שלקו בהפרעות קשב וריכוז נמצאו בסיכון מוגבר לפתח עצירות – 4.1%  הילדים שלקו בהפרעות קשב וריכוז סבלו גם מעצירות בהשוואה ל 1.5% הילדים ללא הפרעות קשב וריכוז. ההבדל היה מובהק ו – p=0.0001  .   חוסר שליטה על הסוגר נמצא בקרב 0.9% הילדים עם הפרעות קשב וריכוז בהשוואה ל 0.15% ללא  ADHD..  ילדים שסבלו מ ADHD וקבלו טיפול תרופתי סבלו באותה המידה מעצירות כמו ילדים שלו קבלו טיפול.

החוקרים מסכמים שילדים הלוקים ב ADHD נמצאים בסיכון מוגבר לעצירות וחוסר שליטה על הסוגר. טיפול תרופתי ל ADHD אינו משנה את המצב.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש נובמבר 2013.

 

Association of constipation and fecal incontinence with ADHD

McKeown C et al

Pediatrics  2013;132:e1210

סגור חלון