ALS

חדשות

חוקרים זיהו מדד סיכון גנטי חדש ל-ALS (מתוך Neurology)

21/06/2021

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Neurology עולה כי קיימת קורלציה בין וריאנטים בגן TP73 ובין הסיכון ל-ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), ממצאים המרמזים לחשיבות מוות תאי בפתולוגיה של ALS.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ALS משפחתי אחראי ל-15% מהמקרים של ALS ולרוב מוגדר בנוכחות לפחות קרוב משפחה בדרגה ראשונה עם המחלה. עם זאת, ישנם גנים רבים שנקשרו עם ALS עם חדירות מופחתת וההיסטוריה המשפחתית עשויה להיות פחות ברורה. למעלה מ-20 גנים נקשרו עם ALS, כאשר מוטאציות בגנים הנפוצים ביותר תועדו הן במקרים של מחלה משפחתית והן במקרים של מחלה ספוראדית.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לזהות אתרים גנטיים הקשורים עם ALS ולצורך כך, הם התבססו על נתוני ריצוף והשלימו ניסויים מעבדתיים וניסויים בבני אדם להדגים מוטאציות שזוהו ב-TP73.

 

החוקרים בחנו את רצף האקסומים של 87 חולים עם ALS ספוראדי ו-324 ביקורות, עם אישור הריצוף במדגם שכלל למעלה מ-2,800 חולי ALS.

 

מהנתונים עולה כי חמישה חולי ALS היו הטרוזיגוטיים למוטאציות נדירות בגן TP73. אישור הריצוף במדגמים שכללו 2,940 חולי ALS הובילו לזיהוי 19 חולים נוספים עם מוטאציות נדירות בגן זה. בקבוצת הביקורת של משתתפים ללא אבחנה של ALS לא תועדו מוטאציות בגן TP73.

 

הן ניסויים מעבדתיים והן מחקרים בבני אדם העידו כי חלבון p73 מוטנטי פוגע בתפקוד ומפריע לקישור עם p53. פגיעה בגן TP73 בדגי זברה הוביל לפגיעה בהתפתחות הנוירון המוטורי והפחתת סעיפי אקסונים בתאי העצב ששרדו, ממצאים הדומים לאלו המתוארים בחולים עם ALS.

 

 החוקרים כותבים כי מחקרים קודמים הציעו כי פגיעה במסלול מוות תאי הינה תוצאה של מספר מוטאציות ALS, כולל SOD1, אל זיהוי TP73 כגורם ל-ALS מעיד על קשר ישיר בין שינויים גנטיים ובין מוות תאי מתוכנן.

 

ממצאי המחקר מספקים תמיכה נוספת להשערה כי מסלולי מוות תאי עשויים להיות חשובים יותר בהתפתחות והתקדמות ALS, מכפי שסברו בעבר.

 

Neurology 2021

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני