ALS

חדשות

אסתר אדמון, יו''ר הסתדרות עובדי המעבדו,ת קוראת למנכ''ל משרד הבריאות החדש לבחון מחדש את פעילות המעבדות הפרטיות לבדיקת קורונה בנתב''ג

07/07/2021

עוד לא מאוחר לתקן! מחדל בדיקות הקורונה בנתב"ג מביא לעלייה בתחלואה ולכניסה של זני קורונה חדשים למדינת ישראל.

תורים ארוכים, תוצאות שמגיעות באיחור ניכר, ודגימות פסולות - הן רק חלק מהכאוס בשבועיים האחרונים במתחם בדיקות הקורונה בנתב"ג.

 היום פנתה אסתר אדמון, יו"ר הסתדרות עובדי המעבדות למנכ"ל משרד הבריאות החדש, פרופ' נחמן אש, בקריאה לבחון מחדש את פעילות המעבדות הפרטיות לבדיקת קורונה בנתב"ג:    

"בגלי המגפה הקודמים, לשם הפעלת מערך בדיקות לאבחון נגיף הקורונה, הוקמו בחופזה ובאופן לא מקצועי, מערכות המקבילות למערכת הציבורית הקיימת, והן כשלו. בדיקות רבות נפסלו מסיבות שונות, תוצאות רבות אינן אמינות, וכתוצאה מכך לא אותרו נדבקים ונשאים רבים... לאור הגידול משמעותי בכמות העוברים בנתב"ג נדרש זיהוי מהיר ומדויק של הנגיף, ואו חלילה זיהוי זנים חדשים בקרב הנוסעים. היום יותר מתמיד מן הראוי שנלמד ונפיק לקחים על מנת להפעיל את המערכת הציבורית הקיימת שהוכיחה כבר את אמינותה למען טובת בריאות הציבור... אני מאמינה, שעדיין ניתן לתקן את הטעות שנעשתה בהקמת מערכת הבדיקות המקבילה בנתב"ג ולספק לנכנסים וליוצאים ממדינת ישראל בדיקות מהימנות."

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני