ALS

חדשות

טיפול ארוך-טווח ב-Tralokinumab משפר חומרת דרמטיטיס אטופית (מתוך כנס ה-EADV)

09/10/2021

 

נתונים חדשים שפורסמו במהלך כנס ה-European Academy of Dermatology and Venereology תומכים בתוצאות טיפול ארוך-טווח ב- Tralokinumab בחולים עם דרמטיטיס אטופית, כאשר ממחקר הארכה עולה כי בחולים שהמשיכו לאורך זמן בטיפול רציף או בטיפול לסירוגין בתרופה זו תועד שיפור ארוך-טווח בחומרת המחלה העורית.

 

החוקרים מסבירים כי אי קבלת הטיפול התרופתי למשך חודש עד מספר חודשים לא פגעה ביעילות הטיפול בשלב מאוחר יותר. חולים שחידשו את הטיפול זכו לתוצאות טובות בדיוק כמו חולים שהמשיכו בטיפול באופן רציף לאחר שקיבלו את התרופה למשך שלושה חודשים.

 

מחקר ההארכה ECZTEND long-term הינו מחקר בשלב 3, בתווית-פתוחה, הנמשך בימים אלו וכולל 345 חולים (גיל חציוני של 42 שנים; 58.8% גברים) אשר לקחו בעבר חלק במחקרי ECZTRA שבחנו את היעילות והבטיחות של הנוגדן החד-שבטי לאורך 52 שבועות.

 

על-פי משך הזמן בין המנה האחרונה במחקר המקורי והמנה הראשונה במחקר ההארכה, החוקרים זיהו שלוש קבוצות חולים: טיפול רציף (126 חולים), שכלל הפסקה בטיפול של 5 שבועות לכל היותר; טיפול לסירוגין (133 חולים), שכלל הפסקה לאורך 6-15 שבועות בטיפול; או הפסקת טיפול (86 חולים), שהוגדרה במקרים בהם לא ניתן טיפול בתרופה למשך למעלה מ-15 שבועות.

 

לאחר 56 שבועות, חציון שיפור במדד EASI (Eczema Area and Severity Index) מתחילת המחקר תועד ב-92.7% מהחולים תחת טיפול רציף ב- Tralokinumab, 91.7% מאלו שקיבלו את הטיפול לסירוגין ו-92.7% מהחולים שהפסיקו את הטיפול. הסיבה העיקרית להפרעה בטיפול התרופתי הייתה אובדן כיסוי ביטוחי.

 

השיפור במדד EASI שתועד במחקר המקורי נשמר בחולים שהמשיכו בטיפול באופן רציף, בעוד שבקרב חולים שקיבלו את הטיפול לסירוגין תועדה חזרה לשיפור המקורי שתועד במחקר הראשי בתוך שמונה שבועות מחידוש הטיפול ובאלו שהפסיקו את הטיפול לפרק זמן ארוך יותר תועדה חזרה לשיפור שתועד במחקר המקורי לאחר 16 שבועות.

 

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מציעים כי Tralokinumab הינה תרופה מצוינת לטיפול ארוך-טווח בחולים עם דרמטיטיס אטופית.

 

מתוך כנס ה-EADV

 

לידיעה ב-Healio

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני