AMD

חדשות

האם טיפול ב-Aflibercept עדיף על פוטוקואגולציה בטיפול בבצקת מקולארית? (Ophthalmology)

17/03/2015

 

במאמר שפורסם בכתב העת Ophthalmology מדווחים חוקרים על ממצאי מחקר VIBRANT מהם עולה כי טיפול חודשי בזריקה לתוך הזגוגית של Aflibercept מביא לתועלת גדולה יותר משמעותית וירידה בעובי הרשתית המרכזית לאחר 24 שבועות, בהשוואה לטיפול פוטוקואגולציה (לייזר) בעיניים עם בצקת מקולארית לאחר BRVO (Branch Retinal Vein Occlusion).

 

מדובר במחקר אקראי שנמשך 24 שבועות, עם קבוצת ביקורת פעילה, בשלב 3, להשוואת טיפול לתוך הזגוגית ב- Afliberceptובין פוטוקואגולציה (Grid Laser Photocoagulation) לטיפול בבצקת מקולארית לאחר BRVO.

 

החולים טופלו ב- Aflibercept במינון 2 מ"ג כל ארבעה שבועות או פוטוקואגולציה שבוצעה בתחילת המחקר ושוב לאחר 12-20 שבועות, לפי ההתוויות שהוגדרו בתחילת הדרך. לאחר השלמת המחקר הותר לכל משתתפים באחת הקבוצות לעבור לקבוצה השניה.

 

90 חולים נכללו בקבוצת הטיפול ב- Aflibercept ו-92 חולים נכללו בקבוצת טיפול בלייזר.

 

התוצא העיקרי הוגדר כעליה של 15 אותיות ומעלה בסולם ETDRS, שתואר ב-53% מהעיניים שטופלו ב- Aflibercept ו-27% מהעיניים שטופלו בלייזר. בהשוואה לקבוצת הטיפול בלייזר, באלו שטופלו ב- Aflibercept תועדו תוצאות טובות יותר משמעותית בזמן הממוצע עד לעליה ממושכת בראיה, בשיעור העיניים בהם חל שינוי משמעותי בראיה, בשינוי הממוצע בחדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר בהשוואה לתחילת המחקר ובשינוי בעובי שכבת הרשתית המרכזית מתחילת המחקר. לא תוארו הבדלים משמעותיים במדד National Eye Institute 25-Item Visual Function Questionnaire.

 

לפחות אירוע חריג עיני אחת תועד ב-37% מהחולים בקבוצת הטיפול התרופתי וב-27% מהחולים בקבוצת הטיפול בלייזר. האירוע החריג הנפוץ ביותר בקבוצת הטיפול התרופתי כלל דימום תת-לחמיתי (20%); בקבוצת הטיפול בלייזר מדובר היה בכאב עיני (5%). שלוש עיניים, כולן בקבוצת הטיפול בלייזר, פיתחו ניאו-וסקולריזציה. בעין אחת בקבוצת הטיפול ב- Aflibercept התפתח קטרקט טראומטי עקב הזריקה לתוך הזגוגית.

 

Ophthalmology. 2015;122:538-544

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני