AMD

חדשות

בחלק מהחולים עם ניוון מקולארי גילי לא נדרש טיפול לעד (JAMA Ophthalmology)

12/02/2020

 

בחלק קטן מהחולים עם ניוון מקולארי גילי ניאווסקולארי (Neovascular Age-related Macular Degeneration) נשמרת איכות ראיה טובה שנים לאחר הפסקת טיפול במעכבי VEGF, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת JAMA Ophthalmology.

 

במחקר מקרה-ביקורת הנוכחי השלימו החוקרים ניתוח פוסט-הוק של מחקר CATT (Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials) בו טופלו 625 עיניים ב-Ranibizumab או Bevacizumab. מטרתם הייתה לקבוע את המאפיינים העשויים להיות קשורים עם חדות ראיה טובה יותר לאחר הפסקת הטיפול.

 

לאחר שנתיים, משתתפים במחקר CATT הפסיקו את פרוטוקול המחקר והמשיכו בטיפול על-פי שיקול הדעת של רופאי העיניים. מחקר ההמשך קבע כי 90 עיניים (14.8%) לא קיבלו טיפול נוסף לאחר השלמת הטיפול במעכבי VEGF. מבין אלו, ב-40 עיניים (6.4%) נשמרה חדות ראיה טובה לאחר חמש שנים.

 

מדד חדות הראיה הממוצע עמד על 79.0 בקבוצת החולים עם חדות ראיה טובה, בהשוואה ל-57.5 בקבוצה המקבילה שכללה 585 עיניים. משתתפים בקבוצת החולים עם חדות ראיה טובה היו גם צעירים יותר משמעותית (גיל ממוצע של 74.7 שנים לעומת 77.7 שנים) והרוב הגדול היו נשים (65%).

 

במהלך השנתיים הראשונות של המחקר בחולים בקבוצת חדות ראיה טובה שקיבלו טיפול לפי הצורך תועד גם מספר ממוצע קטן יותר של זריקות, בהשוואה לאלו בקבוצה המקבילה.

 

החוקרים כותבים כי לא בכל העיניים עם ניוון מקולארי גילי נדרש טיפול לעד.

 

JAMA Ophthalmology, online January 30, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני