AMD

מאמרי מערכת

קונג'נקטיבוכלזיס ואוסמולריות הדמעות קשורים עם הפחתת עובי אפיתל הלחמית בעיניים יבשות/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/07/2021


מחלת עין יבשה מאופיינת בעיקר בהפחתת יצירה של המרכיב המימי של הדמעות, או הפחתה בנפח שלו או התאדות מוגברת שלו. כל המצבים האלה גורמים להיפראוסמולריות של הדמעות, למחלת שטח פני העין, ולכאב הנובע ממנה.  מחקרים הראו שהיפראוסמולריות של הדמעות עשויה לגרום לאפופטוזיס של תאי האפיתל של שטח פני העין ולהפעלת stress signaling pathways אשר גורמים ליצירת מדיאטורים של דלקת על ידי תאי האפיתל ותאים אימוניים. בעוד שבבדיקה במנורת סדק עם או ללא צבעים ויטליים (פלואורסצאין, ליסמין ירוק ורוז בנגל) ניתן לקבל מידע מסוים על בריאות שטח פני העין, נדרשת בדיקה עם טכניקות צילום ברזולוציה ומהירות גבוהים כדי להעריך את השפעת עין יבשה על תאי שטח פני העין. משתמשים הרבה ב- Impression cytology כדי לבדוק את האפיתל, תאי גובלט ותאי דלקת בלחמית. אולטרסאונד ומיקרוסקופיה קונפוקלית בחי ו- OCT של מקטע קדמי הם שיטות בדיקה נוספות שיכולות להעריך ולדרג שינויים בשטח פני העין בעיניים יבשות.

המטרה של המחקר הנוכחי הייתה להשתמש ב- OCT של מקטע קדמי כדי להשוות את עובי האפיתל של הקרנית והלחמית הבולברית באנשים בריאים ובאנשים עם סוגים שונים של מחלת עין יבשה, ולבדוק התאמה בין התוצאות לבין אוסמולריות הדמעות ובדיקות קליניות אחרות לעיניים יבשות. החוקרים היו ממחלקת העיניים של הקולג' לרפואה ביילור ביוסטון, טקסס. במחקר נכללו 50 חולים עם סוגים שונים של מחלת עין יבשה וכן 15 אנשים בריאים מותאמים בגיל ובמגדר שהיוו קבוצת ביקורת. כולם עברו בדיקות מדוקדקות להערכת הדמעות ושטח פני העין, שכללו שאלון Ocular Surface Disease Index, שאלון visual analog scale , בדיקה טופוגרפית של רגולריות שטח הפנים, בדיקת מדדי אסימטריה של שטח הפנים, בדיקת tear film break-up time, בדיקות צביעה של הקרניות והלחמיות, מבחן שירמר I, ובדיקת האוסמולריות של הדמעות. עובי האפיתל של הקרנית והלחמית נמדד באמצעות הגרסה האחרונה של OCT של המקטע הקדמי.

הממצאים הראו שלחולים עם חוסר במרכיב המימי של הדמעות היו ערכים נמוכים של עובי אפיתל לחמית בולברית, במיוחד בחלקים הטמפורליים, בהשוואה לאנשים בריאים ולחולים עם עיניים יבשות בגלל התאדות מוגברת של דמעות.  מאידך, השינויים לא היו משמעותיים מבחינה סטטיסטית. חולים עם עיניים יבשות וקונג'נקטיבוכלזיס היו עם ערכים נמוכים של עובי אפיתל לחמית בולברית טמפורלית ובאזורים התחתונים בהשוואה לחולים עם עיניים יבשות ללא קונג'נקטיבוכלזיס. בקבוצת החולים עם מחלת עין יבשה האוסמולריות של הדמעות הייתה בקשר הפוך עם ערכי עובי אפיתל הלחמית הבולברית באזורים הטמפורליים ובמרכז הקרניות. מסקנת החוקרים הייתה שקונג'נקטיבוכלזיס ואוסמולריות הדמעות מלווים הפחתה בעובי אפיתל הלחמית באנשים עם עיניים יבשות. 

Gumus K, Pflugfelder SC
Conjunctivochalasis and Tear Osmolarity Are Associated With Reduced Conjunctival Epithelial Thickness in Dry Eye
Am J Ophthalmol 2021;227: 35–44

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני