AMD

חדשות

טיפול ב-Faricimab יעיל ובטוח לטיפול בניוון מקולארי גילי רטוב (מתוך כנס Euretina)

18/09/2021

 

מנתוני מחקרי TENAYA ו-LUCERNE בשלב 3, שהוצגו בכנס Euretina, עולות תוצאות חיוביות לטיפול ב- Faricimab כנגד ניוון מקולארי גילי (Age-related Macular Degeneration, או AMAD) ניאו-וסקולארי.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Faricimab הינו נוגדן המיועד לשימוש תוך-עיני ומכוון כנגד Ang-2 ו-VEGF-A במטרה לייצב את כלי הדם וכן להפחית את חדירות-יתר של כלי הדם, דלקת ויצירת כלי דם חדשים.

 

שני המחקרים כללו בסך הכול 1,329 חולים מ-271 מרכזים ברחבי העולם, אשר חולקו באקראי לקבלת טיפול ב- Faricimab או Aflibercept כזריקה לתוך הזגוגית. התגובה לטיפול ב- Faricimab נקבעה לאחר 20 ו-24 שבועות. על-בסיס מדידות CST (Central Subfield Thickness) לפי בדיקת OCT וחדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר, חולים עם מחלה פעילה לאחר 20 שבועות קיבלה טיפול כל שמונה שבועות, אלו עם מחלה פעילה לאחר 24 שבועות קיבלו טיפול כל 12 שבועות ואלו ללא מחלה פעילה קיבלו טיפול כל 16 שועות. הטיפול ב-Aflibercept ניתן כל שמונה שבועות, בהתאם לתווית המאושרת.

 

לאחר 48 שבועות, קרוב ל-80% מהחולים בזרוע הטיפול ב- Faricimab הגיעו למצב בו הזריקה ניתנה כל 12 או 16 שבועות ו-45% קיבלו את הזריקה במרווחים של 16 שבועות. הטיפול ענה על התוצא העיקרי של המחקר, עם הוכחה להעדר-נחיתות מבחינת השיפור בראיה, בהשוואה ל-Aflibercept.

 

השיפור הראשוני בחדות הראיה נותר במרבית החולים, כולל אלו שקיבלו את הטיפול במרווחים גדולים של 12 שבועות או 16 שבועות. תוצאות חדות הראיה היו דומות מאוד בשני המחקרים. מבחינה אנטומית, בהערכה מבנית על-פי בדיקת OCT, בכל נקודות הזמן מתחילת המחקר ולאורך המחקר תועד ירידה במדדי CST, אשר הייתה דומה בשני המחקרים.

 

אירועים חריגים היו נפוצים יותר באלו בזרוע Faricimab, אך תועדו בשכיחות נמוכה ולא תועדו מקרים של וסקוליטיס או דלקת רשתית.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים להשוואת Faricimab אל מול Aflibercept בשני משטרי הטיפול במרווחים גדולים יותר.

 

מתוך כנס Euretina

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני