AMD

חדשות

התחלת טיפול מוקדם כנגד HIV עשוי להפחית תמותה (Clinical Infectious Diseases)

22/01/2022

 

חוקרים מעריכים כי התחלה מוקדמת של טיפול כנגד HIV עשויה הייתה להפחית בצורה מתונה את שיעורי התמותה המוגברים של מטופלים עם HIV, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Clinical Infectious Diseases.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי שיעורי התמותה בקרב מטופלים עם HIV נותרים מוגברים בהשוואה לשיעורי התמותה באוכלוסייה הכללית בארצות הברית, גם בעידן בו קיים טיפול תרופתי כנגד הזיהום הנגיפי. כעת הם בחנו אם שיעורי התמותה המוגברים היו נותרים על כנם במידה וכל המבוגרים עם HIV היו מתחילים טיפול תרופתי כנגד הנגיף בתוך שלושה חודשים.

 

החוקרים אספו נתונים אודות 82,766 מבוגרים שהיו במעקב ב-North American AIDS Cohort Collaboration בארצות הברית ובחנו את שיעורי התמותה לאורך חמש שנים. לאחר מכן, הם השלימו ניתוח סטטיסטי להערכת סיכויי התמותה במידה והיה ניתן באופן אוניברסאלי טיפול מוקדם כנגד HIV. להשוואת שיעורי התמותה אל מול מטופלים דומים באוכלוסייה הכללית, החוקרים התבססו על נתוני ה-National Center for Health Statistics ליצירת מדגם מייצג של מטופלים תואמים באוכלוסייה בארצות הברית.

 

לאורך כל תקופת המחקר (1999-2017), שיעורי התמותה לאורך חמש שנים בקרב מבוגרים עם HIV היו גבוהים ב-7.9% בהשוואה לשיעורי התמותה הצפויים באוכלוסייה הכללית בארצות הברית. עם התחלה מוקדמת של טיפול אוניברסאלי כנגד HIV, העלייה בתמותה באלו עם HIV צפויה הייתה לעמוד על 7.2%.

 

כאשר החוקרים התמקדו בשנים האחרונות (2011-2017), העלייה בתמותה באלו עם HIV עמדה על 2.6% תחת דפוסי הטיפול הקיימים וצפויה הייתה לעמוד על 2.1% עם התחלת טיפול מוקדמת באופן אוניברסאלי.

 

ממצאי המחקר מעידים כי הרחבת התחלת טיפול מוקדם כנגד HIV עשויה להפחית באופן מתון, אך לא להעלים כליל, את העלייה בסיכון לתמותה במבוגרים עם HIV.

 

Clinical Infectious Diseases, Jan 4, 2022

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני