חדשות

יעילות ובטיחות Tenecteplase בטיפול בקשישים עם חסימת כלי דם גדול (Neurology)

14/01/2022

 

במאמר שפורסם בכתב העת Neurology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי טיפול ב-Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג, בהשוואה לטיפול ב-Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג או טיפול ב-Alteplase במינון 0.90 מ"ג/ק"ג, לפני טיפול אנדווסקולארי לווה בתוצאות תפקודיות טובות יותר לאחר 90 ימים ובשיעורי תמותה נמוכים יותר בקשישים עם אירוע מוחי על-רקע חסימת כלי דם גדול.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים רבים אודות תוצאות הטיפול ב- Tenecteplase בקשישים לאחר גיל 80 שנים. מטרתם כעת הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג ובמינון 0.40 מ"ג/ק"ג בחולים מעל גיל 80 עם חסימת כלי דם גדול.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 502 חולים ממחקרי EXTEND-IA TNK, אשר כללו מבוגרים עם אירוע מוחי איסכמי עקב חסימה של החלק התוך-גולגולתי של עורק התרדמה הפנימי, העורק הצרברלי האמצעי, או העורק הבזילארי, אשר פנו בתוך 4.5 שעות מהופעת תסמינים. הם השוו את תוצאות טיפול ב- Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג, Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג, ו-Alteplase במינון 0.90 מ"ג/ק"ג. התוצאים שנבחנו כלל את מדד mRS (Modified Rankin Scale) לאחר 90 ימים, שיעורי תמותה מכל-סיבה ומקרים של דימום תוך-גולגולתי תסמיני.

 

בקרב 137 חולים מעל גיל 80 שנים, הטיפול ב- Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג לווה בתוצאות טובות יותר לפי מדד mRS לאחר 90 ימים (חציון של 3 לעומת 4 נקודות; יחס סיכויים משותף מתוקן של 2.70, רווח בר-סמך 95% של 1.23-5.94) ובשיעורי תמותה נמוכים (יחס סיכויים מתוקן של 0.34, רווח בר-סמך 95% של 0.13-0.91), בהשוואה ל- Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג.

 

הטיפול ב- Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג לווה בתוצאות טובות יותר במדד mRS לאחר 90 ימים (חציון של 3 לעומת 4 נקודות; יחס סיכויים של 2.28, רווח בר-סמך 95% של 1.03-5.05) בהשוואה ל-Alteplase. לא תועדו הבדלים במדדי mRS לאחר 90 ימים או בשיעורי התמותה בין מטופלים ב-Alteplase ומטופלים ב- Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג.

 

דימום תוך גולגולתי תסמיני זוהה ב-4 חולים שטופלו ב- Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג, בחולה אחד שטופל ב-Alteplase ולא תועדו כלל מקרים במטופלים ב- Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג.

 

בחולים עד גיל 80 שנים, לא תועדו הבדלים במדדי mRS לאחר 90 ימים, בשיעורי התמותה או בשיעורי דימום תוך-גולגולתי תסמיני בין מטופלים ב- Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג, Alteplase ו- Tenecteplase במינון 0.40 מ"ג/ק"ג.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי Tenecteplase במינון 0.25 מ"ג/ק"ג לווה בשיעורי תמותה נמוכים יותר ובתוצאות תפקודיות טובות יותר בחולים מעל גיל 80 עם אירוע מוחי משנית לחסימת כלי דם גדול. מנגד, בצעירים לא תועדו הבדלים בתוצאות בין מינוני הטיפול.

 

Neurology, Jan 11, 2021

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני