חדשות

האם בחירת אסטרטגיה להתערבות בעת אוטם חד בשריר הלב עם מחלה רב כלית עדיין מתנדנדת?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

08/05/2019

מחלה רב כלית (ר"ת MVD ) מתגלה עד מחצית מהמקרים, בעת אוטם חד (ר"ת STEMI ),ומחקרים חלקם מבוקרים וחלקם מטא אנליזות, מדווחים תוצאים הטרוגניים בהשוואה בין

·         התערבות (ר"ת PCI ) בעורק האוטם בלבד (ר"ת (culprit only –CO או

·         רה וסקולריזציה שלמה (ר"ת (complete revascularization - CR  כטיפול מונע כpreventive strategy.

קיימת רב גוניות בגישת מרכזים שונים לגבי סוגיה חשובה זאת לגבי:

·         התזמון, מידית או מדורג, אם בעת האשפוז או בהתאם למידת האיסכמיה הנותרת ו\או סימפטומים, לאחר שחרור,

·         הקריטריון האבחנתי (של נגע ה (non culprit, אנגיוגרפי או פיזיולוגי כגון –FFR, אשר ב 2 מחקרים, הדגים יתרון בבחירה הנכונה לביצוע התערבות, כנראה בגלל הפחתה ב MI iatrogenic העלול להיגרם מפתיחה לא נחוצה, בהעדר איסכמיה של אותו נגע.

·         באיזה קבוצת מטופלים, אולי רק בחולי STEMI בסיכון נמוך יחסית, כמו ברב המחקרים ולא בחולים מורכבים שזמן הצנתור, כמות חומר הניגוד והסיכון לאוטם פרי פרוצדורלי עולים.

 

התוצא העיקרי שנבדק, ברב המחקרים היה שעור משלב -MACE הכולל: תמותה, אוטם חוזר, ורה וסקולריזציה בתקופת המעקב.

היתרון העיקרי בביצוע CR ב 2 המחקרים מונחי FFR, מחקר DANAMI-3-PRIMULTI, וCompare-Acute נבע בעיקר מהפחתה של ischemia-driven revascularizationמתוך משלב MACE , שהייתה שכיחה יותר בזרוע CO, אך תתכן הטית תוצאות היות וגםהמטופל וגם המטפל היו מודעים לקיום הצירויות כליליות שלא טופלו. נצפתה מגמה בלבדאמנם עוצמתית במחקר השני, להפחתה בתוצאים מוצקים כגון MI חוזר ו תמותה.

למעשה המטרה העיקרית בגישות הרה וסקולריזציה בעת STEMI הינה שימור מיוקרד מרבי וכך לשפר תוצאים, אך ההשלכות של CR על גודל הצלקת ותפקוד הנותר של חדר שמאל, כולל הסיכון הטמון ב MI פרי פרוצדורלי בגישה זאת, לא כל כך ברורים.

מטרת המחקר: להעריך את השפעות הרה וסקולריזציה המונחית FFR בנגעי  non culpritבעת STEMI (אסטרטגית CR מושכלת) בהשוואה לאסטרטגית PCI של העורק המעורב בלבד CO, על

·         גודל האוטם,

·         תפקוד הנותר של חדר שמאל (לפי LVEF ולפי myocardial salvage index),

·         על ה remodeling שלו,

·         ושיעור הופעת MI non culprit.

שיטות: מטרה שהוגדרה לעיל נבדקה ב substudy  של מחקר

 DANAMI-3 (Third Danish Trial in Acute Myocardial Infarction) - PRIMULTI(Primary PCI in Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: Treatment of Culprit Lesion Only or Complete Revascularization)

(מחקר אקראי בו מטופלי STEMI עם MVD עברו רנדומיזציה ל CR מונחית FFR או PCI של נגע ה (CO, לפי המטופלים שנבחרו לעבר בדיקת תהודה מגנטית של הלב (ר"ת CMR ) תוך האשפוז הראשון ובתום 3 חודשי המעקב .

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני